Чартык улуг хүн

Википедия деп веб-сайттан

Чартык улуг-хүн (орус. Суббота, англ. Saturday, моол. Бямба) — чеди-хонуктуң алды дугаар хүнү.


«http://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Чартык_улуг_хүн&oldid=9937» деп адрестен парлаттынган