Чже Цонкапа

Википедия деп веб-сайттан
Цонкапа (Зонгава) башкы
Кыдатта Шанхайда Зонгава башкының дүрзүзү

Чже Цонкапа (1357-1419чч) - Төвүт буддизмниң эң улуг школаларының бирээзи Гелугпа школазының үндезилекчизи. Төвүтте Цонкапа Башкыны ийиги Будда деп сүзүглээр.

Ажылдары[эдер | Үндезин сөзүглелин эдер]

Ооң ийи улуг ажылы "Ламрим" (Махаяна Оруунуң Өөредии), "Наңгрим" (Чажыт тантра өөредии) буддизмниң шажынчы дуржулгазын долузу-биле тайылбырлап турар. Цонкапа Башкы чуртталгазының төнчүзүнде келир уедеги өөреникчилеринге чагыг берген. Башкының боду-биле ужурашпаанынга хомудавайн, бо ийи номадан өөренип, шажынны боттандырып чоруурун чагаан. Ону кылыр болза, Башкының бодунга ужурашканы-биле дөмей болур. Өөредигни "Ламримден" эгелээр ужурлуг.

Өөредигниң Дээди Тергиин бооп турары-эки, ынчалза-даа амылыг амытан бүрүзү боду Дээди Тергиин байдалды чедер дээш, чүткүлдүг болур ужурлуг" деп, ол чугаалаан.

Чалбарыглар[эдер | Үндезин сөзүглелин эдер]

Мигзем-Цонкапа Башкыга Чалбарыг

Нудруп кунги тубваң доджечаң
микме цеве терчен ченрезик
дриме кенбе ваңбо джампеляң
дүдбүң малу джомзе саңведаг
гаңчен кебе цугьен цонкапа
лосаң драгпе шабла сөлвадеп

Дөс[эдер | Үндезин сөзүглелин эдер]

<манаа кайыын мындыг билиглерни бижип каанын айтынар>

  1. ...
  2. ...
«http://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Чже_Цонкапа&oldid=7077» деп адрестен парлаттынган