Довгалюк, Вера Алексеевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Вера Алексеевна Довгалюк

Төрүттүнген хүнү 1930 сентябрьның 23(1930-09-23) (90 лет)

Вера Алексеевна Довгалюк (кыс фамилиязы Коротких; төр. 1930 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

23 сентябрь 1930 чылда Соңгу-Кавказ край Кубанской округ Новотитаровская станицага тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

Краснодарский крайны немец шериглерден хостаан соонда, чазын 1943 чылда, Каганович аттыг колхоз хову бригадазынга күш-ажыл ажыл-чорудулгазын эгелээн база шагда-ла 14 харлыг назынында тараа база пропашно-техниктиг культуралар (тарымал тоорук) өстүрер звенону удуртуп турган.

1948 чылдың ажылдарының түңнелинде Вера Довгалюктуң звенозу тарымал тоорук дүжүдүн алган 25,84 центнер шөлде гектардан 10,8 гектар. Президиум Дээди Совета ССРЭ 10 февраль 1949 чылда Чарлыы-биле кызыл-тастың бедик дүжүдүн алганы дээш база тарымал тоорук 1948 чылда аңаа Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры ады Ленин орденин тыпсыр база «Серп и Молот» алдын медальдар-биле шаңнаткан турган.

1953 чылда маадыр Новотитаровскунуң межколхозной тудуг организациязынче бригадир ажылче шилчээн. Ооң бригадазы чурттаар бажыңнарны колхозчуларга, школаларга, өске бүдүрүлгелерге социал-культурлуг назначения Краснодар биле Кореновск хоорайларга, Марьянской, Динской, Старомышастовской база Новотитаровской станицаларга тудуп турган.

Бүдүрүлге-биле чергелештир хөй-ниити ажыл-орудулганы кылып турган — Краснодарский крайның улусчу депутаттар Совединге депутаттап соңгуттуруп турган.

Алдарлыг дыштанылгаже үнген соонда Динской станицага чурттап турган. Хөй-ниити ажыл-чорудулганы уламчылавышаан кылып турар, аңгы-аңгы хемчеглерниң хүндүлүг аалчызы болуп турар.[1][2]Крайның ниитилел организация «Герои Отечества» Динской филиалдың кежигүнү болуп турар.[3]

Оон аңгыда Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени база медальдар-биле шаңнаткан турган, иштинде «За трудовую доблесть» (1950). Регионалдыг медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» 1 дугаар чадазы-биле шаңнаткан.

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиомедээ[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]