Иштики Шериглер

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
thumb
Россия Федерациязының Иштики Херектер Яамызының Иштики Шериглери

Иштики Шериглер(ВВ)-Күрүне иштинге айыыл чогун,ниитилелге ёзу-чурум болгаш чурттакчыларның хосталгазын болгаш эргелерин үрегдеп турар чүүлдерден камгалаарынга тускай тургустунган шериглер.

Иштики Шериглер Иштики Херектер Яамызының(МВД) иштинче кирип турар.

Сорулгалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Иштики Херектер Яамызы-биле кады ниитилелге корум-чурум тудары
  • Күрүнеге хамааржып турар кол объектилер кадарары болгаш тускай сөөртүлгелер хайгаараары
  • Кызыгаар шериглери-биле кады күрүне кызыгаарын айыыл чок тудары
  • Терроримзге удур күжениишкиннер болгаш ажылдар

Иштики шериглерниң тургузуу шериг ышкаш-даа болза, олар шериглерге хамаарышпас. Кол соруглазы күрүне иштин тайбыңга тудары болгаш ниитилелди айыылдыг чүүлдерден камгалаары (чижээ: терроризм).Ынчалза-даа Россия Федерациязының кызыгаарын өске күрүне азы айыылдыг дайынчы бөлүктер кээр болза иштики шериглер Кызыгаар Шериглеринге дуза бооп катчыыр ужурлуг.

thumb