Перейти к содержанию

Кабардин-Балкар Республиканың Парламентизи

Википедия деп сайттан

Кабардин-Балкар Республиканың ПарламентизиКабардин-Балкар Республиканың хоойлу чогаадыр (төлээлер) чаңгыс палаталыг күрүне эрге-чагыргазы органы, үргүлчү ажыглаттынып турар дээди база республиканың кара чаңгыс хоойлу үндүрер (азы доктаадыр) органы болуп турар.

КБР Парламентиниң 2014 чылдың соңгулда түңнели соонда фракциялары

VI ажыглаттынып турар чыыш[1] (2019—2024):

Фракция Удуртукчу Депутаттар саны
Чаңгыс демниг Россия Афашагов Михаил Галимович 50
РФКП Паштов Борис Султанович 9
Чөптүг Россия Кебеков Владимир Сафарбиевич 7
Зелёные Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич 2
РЛДП Безгодько Владимир Фёдорович 2

V-й дугаар чыыш (2014—2019):

Фракция Удуртукчу Депутаттар саны
Чаңгыс демниг Россия Афашагов Михаил Галимович 50
РФКП Паштов Борис Султанович 8
Чөптүг Россия Азикова Светлана Гаднановна 8
Зелёные Шхагапсоев Сафарбий Хасанбиевич 2
РЛДП Гриневич Валерий Владиславович 2

IV дугаар чыыш (2009—2014):

Фракция Удуртукчу Депутаттарның саны
Чаңгыс демниг Россия Жанимов, Руслан Мухамедович 52
РФКП Шихалиева, Зайрат Мажидовна 6
РЛДП Гриневич, Валерий Владиславович 5
Чөптүг Россия Кебеков, Владимир Сафарбиевич 9
 • Комитет по межнациональным отношениям
 • Хоойлу чогаадылга, күрүне тудуу база тус черниң бот-эргелел комитеди
 • Экономика, инвестиция база предпринимательство комитеди
 • Бюджет, үндүрүглер база саң-хөө комитеди
 • Өөредилге, эртем база аныяктар политика комитеди
 • Культура, развитию институтов хамааты ниитилел база массалыг информация чепсектери
 • Аграрлыг политика, экология, природопользованию база чер харылзаалар комитедb
 • Социалдыг политика, күш-ажыл база кадык камгалал комитеди
 • Регламент(доктааткан чурум), депутат этика база организации деятельности Парламента комитеди
 • Үлетпүр, транспорт, харылзаа база орук ажыл-агый комитеди
 • Спорт база туризм комитеди
 • Тудуг, чуртталга бажыңнары-коммуналдыг ажыл-агый база оттулар чүүл-энергетиктиг комплекс комитеди
 • Хоойлу-дүрүм сагыыр база орум-чурум комитеди[2]

Тускай сөөк улус тургузуу

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]
Этнос Республикада этностуң кезээ
(1989), %
I чыыш (1993), %[3] II чыыш (1998), %[3] Республикада этностуң кезээ
(2002), %
III чыыш (2003), %[3] Республикада этностуң кезээ
(2010), %
V чыыш (2014), кижи.[4] V созыв (2014), %[4]
Кабардиннер 48,2 58,7 55,0 55,3 57,4 57,2 37 52,9
Орустар 31,9 25,3 20,0 25,1 18,5 22,5 17 24,3
Балкарлар 9,4 14,7 20,0 11,6 18,5 12,7 15 21,4
Өскелер 10,5 1,3 5,0 8,0 5,6 7,6 1 1,4

Нальчик, Ленин проспектизи, 55.

Майык:Россияның Регионалдыг парламентилери