Колесник, Василий Васильевич

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Василий Васильевич Колесник

Төрүттүнген хүнү 1935 декабрьның 13(1935-12-13)
Мөчээн хүнү 2002 октябрьның 30(2002-10-30) (66 лет)
Чурт

Колесник, Василий Васильевич (1935 чылдың декабрь 13-те — 2002 чылдың октябрь 30-де) — совет шериг начальниги. Совет Эвилелинин Маадыры, генерал-майор (1988).

Допчу-намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1935 чылдың декабрь 13-те Краснодар крайының Славянская станицазынга, амгы Славянск-на-Кубаниге төрүттүнген. Нациязы: украин. Ажыл-хаакчыт улустун өг-бүлезинге төрүттүнген. 1939 чылда ада-иези Полтава облазының Миргород району, Аливировка суур, Украинаже көшкен. Ада-чуртуң Улуг дайынында ада-иези партизан отрядынга дайылдажып тургаш, 1941 чылдын ноябрь 7-де туттурган соонда, адып шиитиргеннер. Дайын соонда авазының хеймер дунмазы уругнуң бажыңынга акызы-биле чуртап турганнар.  1945 чылда акызы биле Краснодарның суворов училищезинче өөренип киргеннер. 1947 чылда училищезин Орджоникидзе хоорайже көжүрген болгаш Кавказтың Суворов училищези кылдыр эде адаан. 1953 чылда ол училищени дооскан соонда Совет Армияже кирген. 1956 чылда Орджникидзеде Кавказтың ниити шериг училищезинче кирген. (амгы Владикавказ). 1956 чылда Ыракы Чөөн чүктүң шериг округунче шилчиттирген. Анаа 25 дугаар армияның тускай ротазының взвод командири хүлээлгезин эттирип эгелээн. 1957 чылда Соңгу шериглер бөлүүнче шилчээн. (Польша). Аңаа 27 дугаар тускай батальоннуң аңгы өөредилге взводунуң командири хүлээлгени күүседип турган. 1960 чылда ол-ла батальоннуң разведка ротазының командири кылдыр томуйлаткан. 1963 чылда Академияже өөредиир кылдыр чоруттурган. 1966 чылда М.В. Фрунзе аттыг Шериг академиязының разведка салбырын дооскаш, Ыракы Чөөн чүъктун Примор крайының Уссурийск хоорайже тускай 14 дугаар бригаданың оперативтиг-разведка салбырының начальниги кылдыр томуйлаткан. 1971 чылда Туркестан шериг округунуң 15 дугаар тускай биргадазының штаб начальниги кылдыр хүлээлгезин уланчылаан. 1975 чылда ол-ла бригаданың командири. 1977 чылда Генералдыг штабтың Кол разведка эргелелиниң улуг офицери кылдыр томуйлаткан. 1980—1982 чылдарда Колесник ССРЭ-ниң чеспектиг күштериниң Генералдыг штавының академиязынга өөренген. 1982 чылда ССРЭ-ниң Генералдыг штавының Кол разведка баштаар чериниң начальниги кылдыр томуйлаткан. Эргези – генерал-майор (1988). 1992 чылдан тура халашкан. Москвага чуртап тургаш, 2002 чылда октябрь 30-де чок болган. Москваның Дон хөөрүнде ажааган. Чанында ажаап каан кижи, оглу, Михаил, Чечен Республикага хүлээлгезин эттирип тургаш өлүрткен. (1995 году (участок 17)).

Совет Эвилелиниң маадыры атты алганы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1979 чылда В. В. Колесниктиң удуртулгазы-биле 154-дугаар тускай сорулгалыг отряд тургустунган болгаш ооң методиказы-биле өөреттинген (500 кижи) 1979 чылдың декабрь 5-10-да ол батальон Совет эрге-чагырганың айтыышкыны-биле Афганистанче чорупкан. Командири – майор Холбаев Хабибджан Таджибаевич, ынчалза-даа ниитизи-биле Колесник удуртуп турган. 1979 чылдың декабрь 27-де  тускай шериглер болгаш батальоннуң кужу-биле Аминниң ордузунун эжелээри күүсеттинген. Ол чедиишкинниг күүсеттинген даалга дээш, Колесник Василий Васильевичиге ССРЭ-ниң Дээди Чөвүлелиниң айтыышкыны-биле Совет Эвилелиниң маадыры атты тывыскан (1980 чыл, апрель 28).

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Медаль «Алдын Сылдыс»;
  • Ленин ордени;
  • «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» ордени 3-ку чаданың;
  • «Кызыл Тук» ордени (Афганистан);
  • Афганистанның ийи медали

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Василий Васильевич Колесник. Сайт «Герои страны».

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]