Перейти к содержанию

Чараш

Википедия деп сайттан
(Красота арындан шилчээн)
Бойдустуң каас чаражын илередип чоруурун янзы-бүру чечектерден илередип болур.

Чаражы — эстетиктиг категория, объектиниң тергиинин, аяныын илередип чоруур. Чараш чүүл дээрге культураның бир кол категориязы болуп турар. Чараш чүүлдүң удурланышкаа - дүрзү чогу.

Аңгы-аңгы дылдарда

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чараш деп сөс кыс улустуң аттарының составынче кирип турар: Зиба (перс.), Белла (лат.), Джамиля (ар.), Гузель (тюрк.), Адема (казахский).

Грек амфора

Буруңгу грек философытарның бодалы-биле чараш чүүл дээрге объективтиг онтологтуг болуушкун, Универсумнуң сайзыралы-биле харылзаалыг, космоса хамаарыштыр делегейнин чуруму, ажыктыы, каазы дег.

  • Пифагор школазы чараш чүүлдү сан-биле холбаап турган, чүге дизе янзы-бүрү херекселдернин пропорциязы өй-тавында чорукта турар деп турган.
  • Сократтың езинден турар чараш чүүлдү угаан-сайзыралдың, иштики делегейниң категориязы деп эгелээн.Сократтың бодунга чараш чүүл дээрге делегейниң кол категорияларының бирээзи апарган.
  • Аристотельдин билип турары - биле алырга чараш чүүл дээрге ачы-буянның дирижидилгези, мөзү-шынарның категориязы.
  • Платоннунң-биле, төрүттүнериниң бертинде-ле кижи чараш сферага, чараш бодалдар аразынга турган. Чараш чүүл, ачы-буян философияның чогааттынганының чылдагааны.

Уран-чүүлде шиңгээдип алыры

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Амгы үеде чараш чүүлдү  — инстинктивтиг чүүл, кижиниң угаанында салгалдан салгалче быжыглаттынып артып каан деп турар. [1].

Эр-даа, кыс-даа улус сонуургажып турда бот-боттарынга чараш болур. Мында болза "салгалдарның дамчып келген дуржулгалы" көстүп турар..

Иштики сагыш-сеткилдиң чаражы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 Антон Павлович Чехов, "Дядя Ваня" Кижиде шупту чүүлү чараш боор ужурлуг: арны-даа, хеви-даа, сагыш-сеткили-даа, бодалдары-даа. Даштыкы овур-зевиринден аңгыда, кижилерниң культуразында мөзү-шынарының, сагы-сеткилиниң чаражы деп билиглер тыптып келген. Бо категория болза улустутуң хар-назынынга, эр, кызынга хамаарышпас, а оларнын мерген угааныын, сеткилиниң шынчызын, топтуг-томааныын, ак-сеткилдиин, кижизиин илередип чоруур.

Аңгы-аңгы культураларда даштыкы чараш овур-хевирниң эталону.

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Төөгүден көөрге чараш чүүлдүң "стандартары" аңгы-аңгы чурттарда, культураларда дыка күштүг хөй-хөйү-биле өскерлип турган[2]. Даштыкы овур-хевири өй-тавынга таарышпайн турар-даа болза ол ындыг коргунчуг эвес.

Эрте-буруңгу Грецияга болгаш Римга эр биле кыс кижиниң чаражының эталону XX векке бодаарга ындыг коргунчуг ылгал чок турган, олимпий шимчээшкиниң хөгжүлдезизинден тура.

Ортуку векте куу өңнүг кеш, арганынче көөр турган. А барокко үезинде, ыздыр-чаагай, семис хевирлер модаже кирген (чижээ, Рубенстиң чуруктары).

Кыс кижиниң чаражының эталону.

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Амгы үеде "бедик деңделдиг мода" кыс кижини эмин-эрттир арган-сөөк, дыка узун, чиңге белдиг, узун буттарлыг кылдыр стандарчыткан. Кыс кижи аянныг, чараш дурт-сынныг, чуруктарга эки үннер, 90 — 60 — 90 параметирлерлиг боор ужурлуг деп турар [3].

Одри Хепбёрн — актриса

Конкурсы красоты

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Конкурс красоты — это соревнование, в котором определяется самый красивый участник. Зачастую в таких конкурсах требуется проявить различные таланты, интеллект или ораторское искусство.

Афродита

Международные конкурсы

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мисс Мира (англ. Miss World) — проводящийся ежегодно международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с конкурсами Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл и Мисс Земля.


.

Кайане Алдорино, Мисс Мира 2009


Конкурс «Мисс Земля 2008»

«Мисс Земля» (англ. Miss Earth) — один из самых престижных конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Мира», «Мисс Интернешнл» и «Мисс Вселенная». Количество участниц конкурса считается рекордным среди всех конкурсов красоты первого уровня. Последние 6 лет конкурс проводился на Филиппинах.

Мисс Вселенная

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мисс Вселенная (англ. Miss Universe) — ежегодный международный конкурс красоты, один из самых престижных конкурсов красоты в мире, наряду с конкурсами Мисс Мира, Мисс Интернешнл и Мисс Земля.

Россия как отдельная страна участвует в конкурсе с 1994 года. В 2002 году победительницей конкурса стала Мисс России Оксана Фёдорова. Однако она потеряла титул после того, как не смогла выполнить все связанные с ним обязанности. В 2005 году победила Наталья Глебова, Мисс Канада, родившаяся в России (Туапсе).

Мисс Интернешнл

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мисс Интернешнл (Miss International Beauty, The International Beauty Pageant, Международный конкурс красоты) — четвёртый по величине конкурс красоты в мире. Первоначально он был проведён в Лонг Бич, Калифорния, США в 1960 году после переноса конкурса Мисс Вселенная в Майами. До 1967 года конкурс проводился в Лонг Бич, с 1968 по 1970 он перекочевал в Японию, где и проводился каждый год в одном и том же городе, который также известен выставкой Экспо 70. В течение 1971 и 1972 годов конкурс снова был проведён в Лонг Бич, однако после этого периода он опять ежегодно проводился в Японии. Действующая Мисс Интернешнл — Икуми Ёсимацу из Японии, она завоевала этот титул 21 октября 2012 года.

Конкурсы мужской красоты

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

В некоторых странах проводятся также конкурсы мужской красоты. Они во многом схожи с конкурсами женской красоты, отличаясь лишь тем, что упор делается на мужских качествах: удали, силе, атлетичности. Такие конкурсы проводятся, например, в Швейцарии, где ежегодно, путём голосования по окончании конкурса, выявляется «Мистер Швейцария».

  • Красота // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.