Крюкова, Анна Митрофановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анна Митрофановна Крюкова

Төрүттүнген хүнү 1919 ноябрьның 24(1919-11-24) (101 год)

Анна Митрофановна Крюкова (в девичестве Борисова, төр. 1919 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы (сөөлзүреди — демир-орук транспорту), Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

24 ноябрь 1919 чылда, Хамааты дайыны, Воронежская губерния Совет Россия хөй уруглуг өг-бүлеге төрүттүнген, где, олдан өске, ам-даа үш уруглар турган.

Бичии уругнуң бичии чораан үези берге турган. Авазы чок болган, кажан аңаа 7 харлыг турда, адазы ийи катап кадайланып алган — өг-бүлеге ам-даа беш уруглар төрүттүнүп келген. Анна өөренииринге й почти не довелось — көдээ школаның дөрт классты дооскаш, ол өөредилгезин каарын албадаан база бодунуң кады азыраан алышкылар база угбашкылар карактаар. Кажан олар элээн өзерге, Москваже чоруй барган. Эгезинден бажың ажылдакчызылап ажылдап турган, ооң соонда тудугже ажылдап чорупкан, кежээки школаны дооскан.[1]

Ада-чурттуң Улуг дайынында ону Москвага застала. Июль 1941 чылда Краснодарский крайже чайладыр көшкен, ынчалза-даа база там чартык чыл пришлось жить на түр када эжелээн дайзын девискээр. Кубаньны хостаан соонда, 1943 чылдан Сталин аттыг колхозка Курганинский район комбайнга штурвалчылап ажылдап турган, а 1946 чылдан — бо-ла колхозтуң хову ажылының бригадазы. 1947 чылда звенону удурткан, ол-ла чылын кызыл-тас дүжүдүн алган 31,6 центнер гектардан шөлге 8 гектар.

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 6 май 1948 чылдың Чарлыы-биле алганы дээш кызыл-тас бедик дүжүт күүселдези колхоз албан дужаалда база натуроплаты за работу МТС 1947 чылда база хандыртынганы үрезиннер тараа культуралары часкы тарылгага 1948 чылда Борисова Анна Митрофановнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыр атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Ооң соонда А. М. Борисова профессиязын солаан база Москваже чорупкан, телефон станциязынга телефончулап ажылдап турган, а 1955 чылда пассажир депоже чедип келген Москва III станция Ярославскиниң талаже Москваның демир-оруу база поездиниң проводнигинче кирген Москва — Владивосток. Бо поездиниң төөгүзү, сөөлүнде барып «Россия» адаан, 1914 чылдан санап турар. Чаа ажылга Анна Митрофановна Валентин Павлович Крюков-биле таныжып алган, бо-ла поездиге проводниктеп ажылдап турган, ооң ашаа апарган, а орайтадыр, — «Россия» поездиниң начальниги. Алды чыл поездиге начальниктеп ажылдааш, Валентин Павлович база катап проводникче шилчээн база кадайы-биле кады ажылдап турган. Проводник профессияга Крюкова 26 чылды берген.[2]

1978 чылда Анна Митрофановна Крюкова «Почётный железнодорожник» демдек тывыскан, оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан турган. 2009 чылда, 90-чылдаан хүнде, аңаа «Почетный ветеран железнодорожного транспорта ОАО „РЖД“» демдек тывыскан.

1981 чылдан алдарлыг дыштанылгада турар. Москвада Анна Митрофановна чааскаан чурттап турар, ынчангаш на надомном хандырылгада Царицынскиниң социал хандырылга төвүнде турар.[1]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]