Лучко, Клара Степановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Кла́ра Степа́новна Лучко́ (1925 июль 1, с. Чутово, Украинская ССР — 26 марта 2005, Москва) — совет болгаш российжи кино, театр артизи. ССРЭ-ниӊ чоннуң артизи (1985). Сталин шаӊналынның 2 чадазынныӊ эдилекчизи.(1951).

Допчу намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1925 чылдың июль 1-де Чутово суурга (чамдык дыӊнадыглар-биле Старые Санжары суур)  УССР (амгы — Украинанның Полтава облазы.) тараачын ѳг-бүлеге тѳрүттүнген. Ачазы — Степан Григорьевич — Лучки суурдан (ынчангаш фамилиязы Лучко) совхоз даргалап чораан. Авазы — Анна Ивановна, база удуртукчу чораан. Артистиң сактып турары биле алырга авазы багай эвес ырлаар чораан, ынчангаш хурээге И. Козловский биле ырлап чораан. Бичии турда эштери Жирафа - деп шолалаар турган, чуге дээрге дурт-сыны узун болурга. Эпчоксунганындан артист болур кузел чок чораан. Бир дугаар чеди чыылды Полтава хоорайга школага ѳѳренген. Дайын эгезинде ѳг-бүлези Казахскую ССР-же кѳшкен, ынчангаш школаны Джамбул хоорайга дооскан. 1943 чылда Алма-Аттада (түр када турган) ВГИК-че дужаап кирип алган. Киирилде комиссиязынның даргазы Б. В. Бибиковтуӊ деткимчези-биле шылгалданы эрте берген. С. А. Герасимов, Т. Ф. Макарова башкыларның мастерскаязынче кирген. 1948 чылда курсту дооскан.

Бир дугаар ойнаан ролю С Герасимовтуӊ «Молодая гвардиязында» тётушка Марина. Ат-алдар 1950 чылда «Кубанские казаки» кино экранче үнген соонда чедип келген, ол кинога ойнааны дээш Сталин премиязын ийиги чадазын алган.

Актёр С. Лукьянов биле ѳг-буле тутканнар, ол артист «Кубанские казаки» кинога Гордей Вороннуӊ ролюн ойнаан. Олар 1951 чылда уруглуг болганнар. Уруу Оксананы Лучкону азыраан даай-авазы азырап каан. Театра-студия киноактёрага ажылдап турган (1948 чылдан тура). 1965 чылда ѳѳнүӊ ээзи Сергей Лукьянов чок болган. Лучко бергелерге дүжүп бербейн ажылдаарын уланчылаан. 1969 чылда катап ѳг-бүле туткан. Дмитрий Мамлеев Москвага ажылдап, чуртап чораан. Бодуннуң чурталгазынныӊ дугайында «Виновата ли я» (2002)номну бижээш, чырыкче үндүрген. Чок болур мурнунда Ю. Гусманныӊ «Парк советского периода» - деп кинога тыттырып турган.

Ажылы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Бир дугаар ролюн ВГИКтиң 4 дугаар курсзунга ойнаан. кино «Три встречи» ролю - геолог Бэла. Диплом ажыылы Ульяны Громованныӊ ролюн «Молодая гвардия» - деп шииге ойнаан. Ролюн эки ойнаан дээш С. Герасимов эки демдекти салган турган. Удаваанда режиссёр И. А Пырьев «Кубанские казаки» киноже тыттырарын чалаан. Кинода Даша Шелестиң ролюн ойнаан.   Ол чедиишкинниӊ соонда Лучкону билдингир режиссёрлар: С. Герасимов, Вс. Пудовкин, И. Хейфиц. болгаш ѳскелер-даа кинога тыттырар кылдыр чалааннар. «Донецкие шахтёры» (1950), «Возвращение Василия Бортникова» (1952), «Большая семья» (1954), «Двенадцатая ночь» (1955), «В твоих руках жизнь» (1959), «На семи ветрах» (1962), «Государственный преступник» (1964), «Опекун» (1970), «Мы, нижеподписавшиеся» (1980), «Бедная Маша» (1981), «Карнавал» (1981), «Ларец Марии Медичи» (1981), «Тревожное воскресенье» (1983). Ол киноларга тыттырып тургаш сураглыг артистер В. Меркурьев, М. Яншин, П. Кадочников, Л. Лужина, А. Ларионова, Е. Савинова, В. Зубков, болгаш ѳскелер биле чоокшулажы берген. Эӊ улуг чедиишкинни «Цыган» (1979) - дээр кинога ойнаан ролю эккелген. Хѳй санныг кѳрүкчүлерниӊ дилээ-биле 1985 чылда киноннуң уланчызы «Возвращение Будулая» тыттырар ужурга таварышкан. Ол киноннуӊ кол ролюн ойнаан артистер К. Лучко и М. Волонтирге Народный артист СССР - деп атты дывыскан Культура Университединге Совет херээженнер Комитединге ажылдап турган, «СССР — Австралия» хѳй-ниитинниң баштаар черинге, Союза работников кинематографии СССРге артистер бѳлүүнге - дээш аӊгы-аӊгы хѳй-ниити черлеринге ажылдап турган. Ужуражырп турган ат-сураглыг улустары: премьер-министр Индии Дж. Неру, художник П. Пикассо, ыраажы П. Робсон. Союза кинематографистов СССР-ниң кежигүүнү. 1990 чылдарда «Фильмы нашей памяти» - деп дамчыдылганы бир дугаар каналга эттирип турган, оон дараазында «Кумиры кино» - деп дамчыдылганы АСТ-ге эттирип турган.

Новодевичье хѳѳрүнде ажааган, участк № 10

Ѳг-бүлези[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Бирги ашаа — Сергей Владимирович Лукьянов (1910—1965), театр болгаш кино артизи. Народный артист РСФСР (1952).
 • Уруу — Оксана Лукьянова (1951 май 6) — очулдурукчу болгаш журналист.
 • Уйнуу Александр;
 • Ийиги ашаа — Дмитрий Фёдорович Мамлеев (1929—2012), журналист.

Шаӊналдары:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • Заслуженная артистка РСФСР  - 1965 чылда — Совет кинону сайзыратканы дээш.
 • Народная артистка РСФСР  - 1974 чылда  —  Совет кинону сайзыратканы дээш.
 • Народная артистка СССР -  1985 чылда  — Советк инону сайзыратканы дээш.
 • Сталинская премия второй степени - 1951 — Дарья Никаноровна Шелестиң ролюн «Кубанские казаки» (1949) кинога ойнааны дээш.
 • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени ( 2000 чылда) —  Орден «Знак Почёта» (1950).
 • Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970).
 • Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997).
 • Титул «Чылдыӊ кижизи» (1965).
 • III кинофестивалга херээжен кижинниң чараш овур-хевири дээш «Женский мир — 1994» (1994, Набережные Челны).
 • Титул «Делегейниӊ херээжени» (1996, США).
 • Премия Гильдии актёров кино России «За выдающийся вклад в профессию» (1999).
 • Титул «Муӊ чылдың херээжени» (2000, Институт географии, Кембридж (Массачусетс)).
 • Почётная казачка.

Тыттырган кинолары:[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1940-чылдарда
  • 1.1948 — Три встречи — Бэла Мухтарова, геолог
  • 2.1948 — Мичурин — Пашкевичнниӊ аалчызы.
  • 3.1948 — Молодая гвардия — тётушка Марина
  • 4.1949 — Кубанские казаки — Даша Шелест
 • 1950-чылдарда
  • 1.1950 — Донецкие шахтёры — Лида Недоля
  • 2.1953 — Возвращение Василия Бортникова — Наталья Дубко
  • 3.1953 — Вихри враждебные — Дагмара
  • 4.1954 — Большая семья — Лида
  • 5.1955 — Двенадцатая ночь — Виола / Себастьян
  • 6.1957 — Рядом с нами — Антонина
  • 7.1958 — Красные листья — Ядвига Валевская
  • 8.1959 — В твоих руках жизнь — Настя Ивлева
  • 9.1959 — Снежная сказка — Чёрная Душа
 • 1960-чылдарда
  • 1.1962 — На семи ветрах — Наталья Михайловна Гусева, шериг хирург
  • 2.1963 — Голубой огонёк-1963 — «Голубой огонёк» аалчызы
  • 3.1964 — Государственный преступник — Нина Семёнова
  • 4.1965 — Год как жизнь — Эмма Герверг
  • 5.1966 — Чужое имя — Ольга
  • 6.1966 — Заблудший — Аня
  • 7.1966 — Дядюшкин сон — Анна Николаевна Антипова
  • 8.1969 — Похищение — артистка Лучко
 • 1970-чылдарда
  • 1.1970 — Опекун — Любовь Петровна
  • 2.1970 — Мир хижинам, война дворцам — комиссар Евгения Бош
  • 3.1970 — Море в огне —  Севастополь горисполком даргазы Сарина
  • 4.1971 — Ференц Лист. Грёзы любви — Мари д’Агу
  • 5.1971 — Горячие тропы — Екатерина Васильевна
  • 6.1972 — Иду к тебе... — Ольга Кобылянская
  • 7.1972 — Неизвестный, которого знали все — разведчица Анна Либерс
  • 8.1973 — Подзорная труба (короткометражный) — Мама
  • 9.1973 — Дача — Ксюша
  • 10.1974 — Гнев — мадам Журжу, бессарабская помещица
  • 11.1975 — Там, за горизонтом — Зинаида Бочажникова
  • 12.1977 — Корень жизни — Александра Тинкэ
  • 13.1979 — Цыган — Клавдия Петровна Пухлякова
  • 14.1979 — С любимыми не расставайтесь — мать Ларисы Кирилашвили
 • 1980-чылдарда
  • 1.1980 — Ларец Марии Медичи — Мадлен
  • 2.1980 — Кодовое название «Южный гром» — военврач Мария
  • 3.1981 — Мы, нижеподписавшиеся — Виолетта Матвеевна Нуйкина, член комиссии
  • 4.1981 — Карнавал — Жозефина Викторовна
  • 5.1981 — Бедная Маша — Ольга Павловна, мама Маши
  • 6.1982 — Вы умеете играть на пианино? (фильм-спектакль) — Марианна Денисовна
  • 7.1982 — Профессия — следователь — Валентина Семёновна Векшина, вдова академика
  • 8.1983 — Найди на счастье подкову — Варвара
  • 9.1983 — Тревожное воскресенье — председатель горисполкома Анна Степановна Головина
  • 10.1984 — Прежде, чем расстаться — Антонина, буфетчица
  • 11.1985 — Возвращение Будулая — Клавдия Петровна Пухлякова
  • 12.1985 — Непохожая — Юлия Михайловна, мать Витьки
  • 13.1985 — Жил отважный капитан — Агния
  • 14.1985 — Тётя Маруся — Маруся
  • 15.1987 — Про любовь, дружбу и судьбу — Даша
  • 16.1987 — Ваш специальный корреспондент — Марианна Сергеевна Дрэган
  • 17.1988 — Однажды в декабре — Оксана Григорьевна
 • 1990-чылдарда
  • 1.1990 — Войди в каждый дом — Авдотья
  • 2.1991 — Игра в смерть, или Посторонний — Иоанна Корбу
  • 3.1991 — Виновата ли я… — Вера Долгова
  • 4.1992 — Глаза — доктор в больнице
  • 5.1994 — Притча про светлицу
 • 2000-чылдарда
  • 1.2002 — Солнечный удар — Клара Миллер
  • 2.2002 — Разведённые мосты — Дарья
  • 3.2003 — Ералаш (№ 165 «Идеал») — бабушка
  • 4.2006 — Парк советского периода — камео

Киришкен кинолары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1963 — Мелодии Дунаевского (документальный)
 • 1995 — Екатерина Савинова (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 • 1997 — Сергей Лукьянов (из цикла телепрограмм канала ОРТ «Чтобы помнили») (документальный)
 • 2002 — Жизнь Дездемоны. Ирина Скобцева (документальный)

Архивте кирген материалдар.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 2006 — Клара Лучко (из цикла передач телеканала ДТВ «Как уходили кумиры») (документальный)
 • 2007 — Последняя роль Георгия Юматова (документальный)
 • 2009 — Просто Клара Лучко (документальный)
 • 2010 — Клара Лучко. Поздняя любовь (документальный)
 • 2013 — Василий Васильевич Меркурьев (документальный)
 • 2017 — Цыган (из документального цикла о создании знаменитых советских фильмов «Тайны кино»)

Тураскаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 2005 чылдын сентябрь 19 та Краснодар крайның Курганинскиде, «Кубанские казаки» кино тыттырып турган черде, хоорайныӊ Клары Лучко аттыг шѳлүнде тураскаал кылган.
 • 2008 чылда сентябрь 26 Краснодарга база тураскаал ажыткан. Скульпторлары — Д. Успенская и В. Шанов. База Краснодарда артистиӊ ады биле бульвар адаттынган.