Надеина, Любовь Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Любовь Ивановна Надеина

Мөчээн хүнү 1984 октябрьның 18(1984-10-18)

Любовь Ивановна Надеина (4 июнь 191718 октябрь 1984) — совет көдээ ажыл-агыйның мурнакчызы, Тихорецкий районнуң Фастовец аттыг колхозтуң звено удуртукчузу Краснодар край, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1949).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1917 чылда станица Фастовецкаяга Тихорецкий районга Краснодар крайга орус тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

Көдээ ажыл-агый ажылынче ажылдап кирген, Тихорецкий район Фастовец аттыг колхоз, хову ажылы бригадазынче. Сөөлзүреди звено удуртукчузулап томуйлаан турган.

1948 чылда, Надеинаның звенозу кызыл-тастың бедик дүжүт чедиишкинниг чедип алган - 33,5 центнер гектардан 20 гектар шөлге[1].

ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиум 10 февраль 1949 чылдың Чарлыы-биле көдээ ажыл-агыйга бедик көргүзүглери база кызыл-тастың рекордтуг дүжүдү дээш Любовь Ивановна Надеинага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры деп атты, Ленин орденин база «Серп биле Молот» медальдарны тывыскан.

Колхозка ажылдап уламчылаан, бедик түңнелдерни чедип алган турган.

Фастовецк станицага чурттап турган. 18 октябрь 1984 чылда чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Күш-ажылчы чедиишкиннери дээш шаңнаткан турган:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Трудовая слава Кубани. Под ред. Л.Н.Заздравных. Краснодар, 2003

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]