Aжыглакчы чугаа:SuKhDug

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Nuvola apps edu languages.png Мээң чугаалажыр арнымче кирип моорлаңар! / Welcome to my talk page!


Маңаа чугаалажырының дугайында каш сүмем бижип каайн:

 • Мен чогум болза «чугаалажылганы» тургускан арынга улаштыр чугаалажырга эки деп бодаар мен. Бир эвес мен силерниң «чугаалажыр арыныңарда» медеглел арттырып каан болзумза маңаа биживеңер. Боттарыңарның чугаалажыр арыныңарга харыылап болур силер, мен силерниң чугаалажыр арыныңарны хайгаарап турар мен.
 • Чугаалажылганы тургузарда аттан бериңер.
 • Боттарыңарның санал-оналыңар киирерде ийи сектен (':') салып туруңар.
 • Маңаа чаа чугаалажылга тургузарда бо шөлүгже базыптыңар.
 • Силер бижээн санал-оналыңарга ат салыр ужурлуг силер. Адыңар салырда 4 тильда (~~~~) салыр силер.

Here are some tips to help you communicate with me:

 • Ideally, I would like to have any conversation continued on the page where it was started. If I have left a message on your talk page please do not reply here. I will have your talk page on watch and will note when you have replied.
 • Add or respond to an existing conversation under the existing heading.
 • Indent your comment when replying by using an appropriate number of colons ':'.
 • Create a new heading if the original conversation is archived.
 • To initiate a new conversation on this page click on this link.
 • You should sign your comments. You can do this automatically by typing four tildes (~~~~).

Your help is needed![вики-сөзүглелди эдер]

Rory intro colored 02.jpg

Hi there :) I just want to let you know that your help would be appreciated to begin translations in Tuvan for MediaWiki's VisualEditor software. The current progress for the interface is 0%, and VE is already available on tyv.wp. Also, if you feel like you want to walk an extra mile, please check if this language needs further help with the tasks listed at MediaWiki. For example, the User Guide and the Portal are also missing for this language. I know you can change this. You can find direct links to get started, and further information, at the local Village Pump. Thanks, and happy 2014, --Elitre (WMF) (обсуждение) 07:07, 8 Бир айның 2014 (KRAT)

 • Thanks for the info! :) I'll be try it. And you a Happy New Year! SuKhDug (обсуждение) 20:44, 9 Бир айның 2014 (KRAT)

Артынчы А[вики-сөзүглелди эдер]

"Бо сөстүң утказы-биле эне дээрге ава кижи бооп турар, А кырган-ава эвес".
"А" деп артынчы тыва дылда чок диин. Орус дылдан артынчы сөстер киирер болзувусса тыва дыл тывазывас апаар. Чиңгине тыва домактың тургузуу Европа улузунуң домаандан ылгалып турар. --Көпек (обсуждение) 13:59, 24 Бир айның 2015 (KRAT)

Кижи адының бижиир дүрүмү[вики-сөзүглелди эдер]

Экии!

Кижи адының бижиир дүрүмүн мында чогаадыптым. Ол дугайында бодалың маңаа тө биживит! --Көпек (обсуждение) 22:17, 11 Сес айның 2015 (KRAT)

Здравствуйте уважаемый SuKhDug, я не знаю тувинского языка, но для вас делаю заказ: вы сможете сделать на вашем тувинском языке статью про музыканта Николая Носкова? Если вы сделаете эту статью, то я буду вам очень благодарна! Спасибо! Анна Озерова (обсуждение) 00:46, 6 Сес айның 2016 (KRAT)

 • Здравствуйте, уважаемая Анна Озерова! Как только найдётся время, я напишу статью про него. SuKhDug чуг | сал 13:52, 7 Сес айның 2016 (KRAT)

Кожууну[вики-сөзүглелди эдер]

Кожуунар адын дегбе шува. Кожуунар адын өжегээр тыважыткан бис. Тыва Викиге тыва сөстер орус дылдың дүрүмүн эдербес ужурлуг. Бир эвес тыва чугаа орус дылды эдерер болза, өгбелеривистиң арыг дылын оскунар бис.

РФ-да юридиктиг хоойлу талазы-биле "кожуун" деп чүве шуут чок диин. "Муниципальный район" деп чүве бар. Ооң дугайында соонда бижип каар мен. Чижээ: Муниципальный район "Эрзинский кожуун" дээн дийик, мында кожуун деп сөс административтиг утка илеретпейн турар. "Кожуун" деп сөс хууда ат бооп турар. Ындыг байдал кончуг багай-дыр.

Кожууну биле сумузу деп сөстер албан Хамаарылга категориязынга турар ужурлуг.

Сен мээң бижээн ажылым үреве! Ам бо ийи дугаар үеннеп тур сен, сен! 😠

--Көпек (обсуждение) 02:18, 6 Сес айның 2016 (KRAT)

 • Экии! Бирээде, Википедия дээрге хостуг энциклопедия ышкажыл, кижи бүрүзү частырыглыг чүүл көрүп кааш-ла эдип болур. Мээң-даа, силерниң-даа бижип турар чүүлдеривис меге болуп болур, ынчангаш ону кым-даа өскертип болур. Кымның-даа бижээн чүүлүн арыг шын деп айытпайн турар. Ийиде, бот-боттарывыска хүндүткелдиг болуп көрээлиңер. Бистерниң кайывыс-даа Тыва Википедия сайзырадыр дээш бижип турар болгай бис.
 • Кожууннар, сумулар, хоорайлар аттарын "кожууну", "хоорайы" деп сөстер чокка бижиирин сүмелээр кижи-дир мен. Бир эвес дөмей аттыг ийи аңгы черлер бар болза, скобка иштинге немеп каар, чижээ "Эрзин (кожууну)", "Эрзин (сумузу)". SuKhDug чуг | сал 14:16, 7 Сес айның 2016 (KRAT)

Сен баштай өске улустуң кылган ажылын хүндүлеп өөренип ал аа? Оон башка «хүндүлел» дугайында сээң мында чугааланып турар эргең-даа чок. Сени кажар кижи деп эгезинде-ле билдим. Мен сеңээ дорт чугааладым сен частырыглар этпейн турар кижи-дир сен, сен орус ёзу сүрүп тыва дылды үреп турар кижи-дир сен. Бир чыл, ийи чыл чидип-чидип, көстүп келгеш хөктүг чүвелер үүлгедип эгеледиң аа? Сен Тыва Википедияны көңгүс сайзыратпайн тур сен. Чогаалчылар дугайында кезек арыннар копиялапкаш бодуңну кончуг кижи мен деп бодай бердиң бе? Шагда, бир кырганның чугаазын дыңнаан кижи мен, Тыва Арат Респуликаны, ийи ала караа-биле көрген кижи мынча дээн: "Орус шивишкинниң барааны ырактан-на көстү бээр боор, ооң чыды илдең". «Кожууну» биле «Сумузу» дугайында көвей чүвени бо Викиге бижээн кижи мен. Мен сеңээ ону катап-катап дайнап турбас мен. Мен сеңээ бодаарга шупту кылыр дээн чүвемни арат чоннуң мурнунга ажыы-биле сөглээр кижи мен. Сен болза, оптуг кажар арга-биле, кым-даа чүнү-даа билбээнде улустуң кылган ажылын үрээр кижи-дир сен. Мен сээң ындыг чаңыңны дораан-на эскердим. Мен сени "хай" дээримге, сен албан-на бир авыяс чүвең улчуруп эгелээр чоордуң. Сөөлгү катап сээ катап чугаалап тур мен. Арыг тыва дылды үрегдеве! --Көпек (обсуждение) 18:41, 8 Сес айның 2016 (KRAT)

 • Кайда мен өске улустуң ажылын үнелевейн тур мен? Мен бодумну кончуг кижи кылдыр-даа санавайн тур мен, Википедияны сайзырадып тур мен деп-даа бодавайн тур мен, орус ёзу-даа эдербейн тур мен. Берге чүве-дир аа. Чүүлдер эдерде ам көрүп-билип алыр болза эки-дир - кымның бижээн, кылган ажылы деп бо. Ийе, шын. Википедияга шыны херек таптыг бижипкен чүүлүм чок, чүгле чогаалчылар "копиялап" турган мен. Мен дээрге эртемден, башкы эвес ышкажыгай мен, чүүлдер бижиирим чевен. Чидип турганым дээрге, студент болгаш өөредилгеге бергедежи бергеш турган мен. SuKhDug чуг | сал 19:09, 8 Сес айның 2016 (KRAT)

„Кижи анаа-ла арынны эдип, дузалажып бээр дээрге бо Көпек деп кижи хыйланыр аан. Берге деп чүвезин бо кижиниң. Хинчектиг чүве-дир, але”. Сен ам мындыг тактика шилип алдың бе? Сен мээң кылган чүвем үрей соп тургаш, шупту чүвени көрүп, билип турган сен. Бо сөөлгү 1-2 чылда, мен, Али биле бир турк кижи — бис үжелээ, арыннар чогаадып бижип турар улус бис. 3 кижиден кандыг кижи, чүнү бижээнин стилинден дораан билдине бээр боор. Хей чүве чогаадып турба, сен. Кожуун, суму адын кым-даа кара туразында эдип турбаан чүве, ында чылдагаан бар. Улус мурнунга, мээң мурнунмга мегеленип турба сен.

Тыва Викиде кым кымны-даа: "сен эртемден эвес сен, сен башкы эвес сен" деп, чемелевейн турар чүве. Бодуңну кээргеп, хей чүве чогаадып турба, шува. --Көпек (обсуждение) 23:18, 8 Сес айның 2016 (KRAT)

WikiTurkic[вики-сөзүглелди эдер]

Сәләм. Приглашаю на обсуждение m:User talk:Рөстәм Нурыев/WikiTurkic --Рөстәм Нурыев (обсуждение) 21:31, 11 Сес айның 2016 (KRAT)

Чагыг[вики-сөзүглелди эдер]

Дылдарга киржикчилерни чарган чагыгны соңгуп көрем: Википедия:Дылдарга_аңгылалдаар_чагыг --Agilight (обсуждение) 21:42, 22 Он айның 2016 (KRAT)