Перейти к содержанию

Хабар (солун)

Википедия деп сайттан

Хабар (Медээлер, Дыңнадыг) — Хакас Республиканың хакас дылда ниитилел-политиктиг солуну, Хакасияда парлаттынып турар. Солун республикада болуп турар ниитилел-политиктиг болуушкуннарны чырыдып турар, а оон аңгыда хакастарның төөгү база культура материалдарын парлап үндүрүп турар. Солуннуң тургузукчулары чазак база Хакасияның Дээди Соведи болуп турар.

Солун неделяда 2 катап 8-12 бир калбак арын үнүп турар. Тиражы — 3,1 муң экземпляр (1970 чылдарда — 6 муң). Айда 2 катап орус дылдыг капсырылга «Хабар чурт» үнүп турар.

Солун июнь 1 1927 чылдан үнүп турар[1]. Эң баштайгы ады «Хызыл аал» (Кызыл көдээ суур) база 1930 чылга чедир орус дылдыг минусинк солун «Эрге-чагырга ажылы» суккан бош саазын турган. Солуннуң кол редактору 1939 чылдан С. К. Добров — чапсар-биле — 1974 чылга чедир. 1959 чылдан «Ленин чолы» (Ленинниң оруу) деп адаар, 1991 чылдан — «Хакас чирi» (Хакас чери). 2008 чылдан — амгы үениң ады. 1977 чылда «Хүндүткел демдээ» орден-биле шаңнаан.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]