Чайкина, Елизавета Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Yelizaveta Chaikina.jpg

Елизаве́та Ива́новна Ча́йкина (1918 чылдың август 28, Руно суур, Тверь губерниязы —1941 ноябрь 23, Пено, Калинин облазы) — Калинин облазынның Пенов чажыт райком комсомолдуң секретары. Партизан шимчээшкининниң бирээ удуртукчузу. Совет Эвилелинниң Маадыры. (1942)

Допчу намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1918 чылдың август 28-те, Руно суурга, амгы Пенов району, Тверь облазынга тѳрүттүнген. 1939 чылдан тура коммунистиг партия кежигүүнү. 1939 чылда Пенов райком комсомолдуң секретары кылдыр соңгуткан. 1941 чылда Лиза областың партия болгаш комсомол ажылчыннарның курзунче, Калинин (амгы Тверь) хоорайже чоруттурган. Ада-чуртуң Улуг дайынынның үезинде Пенов райком комсомолдуң секретары Лиза Чайкина Калинин облазынның Пенов чажыт райком комсомолун секретарлавышаан, партизан шимчээшкинин удуртуп турган. 1941 чылдың ноябрь 22-де Пеноже тускай даалгалыг чортукан. Ол дайызынның сан-түңүн билип алыр ужурлуг турган. Орук ара хутор Красное Покатищеже, эжи , разведчик Марусья Купоровага кире дүшкен. Суурнуң старостазы уругну эскерип кааш немецтерге хоптапкан. Немецтер уругнуң эжин ѳг-бүлези биле боолап каапкаш, Лизаны тудуп алганнар. Лизаны канчаар-даа эттеп-согарга, уруг партизаннарны немецтерге сатпаан, дүжүп бербээн. 1941 чылдың ноябрь 23-те фашистер уругну адып каапканнар. ССРЭ-ниң Дээди Советтиң Президиумуннуң айтыышкыны биле 1942 чылдың март 6-да Лиза Чайкинага Совет Эвилелинниң Маадыры атты ѳлген соонда дывыскан. Пено суурнуң скверинде ажааган.

Шаңналдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза (6 марта 1942, посмертно); орден Ленина (6 марта 1942, посмертно). 

Медээ дѳстери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Чайкина Елизавета Ивановна (ru). Сайт «Герои страны».
  • Репродукция портрета Елизаветы Чайкиной.
  • Памятник партизанке Е. И. Чайкиной в Омске.