Киргизия

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр

Киргизия — ортаакы Азияда чурт. Ол соңгу талазындан Казахстан, барыын талазындан Узбекистан, мурнуу-барыын талазында Таджикистан, мурнуу-чөөн болгаш чөөн талазында Кыдат Арат Республика-биле кызыгаарлаттынып турар. Эң улуг болгаш төп хоорайы – Бишкек.

Шөлүнүң хемчээл талазы-биле делегейде (199 951км2) 85 дугаар черде турар, а ХКК (СНГ) чурттарының аразында 7 дугаар.