Чаа эдилгелер

Мооң адаанда арыннарда сөөлгү өскерилгелерни үе-шак аайы-биле чизелеп чыскааган.

Чаа өскертилгелерни өйлээр Чоокку 1 | 3 | 7 | 14 | 30 хүн иштинде сөөлгү 50 | 100 | 250 | 500 өскерлиишкиннерни көргүзер
бүрүткеттинген киржикчилер Чажырар | Ады билдинмес киржикчилер чажырар | чажырар боттуң эдилгелери | Боттарны Көргүзер | чажырар биче эдилгелер | категоризация арынын Көргүзер | Көргүзер Викиданные
13 Дөрт айның 2024 10:50 тура өскерилгелерни көргүзер
 
Хурааңгайлаашкыннар даңзызы: 
д
Викиданные эдер
Ч
Бо эдилге-биле чаа арын чаяаттынган. (чаа арыннар даңзызын база көрүңер)
б
Улуг эвес эдилге-дир
р
Бо эдилгени робот күүсеткен.
(±123)
Арынның сөзүглели бердинген түң байт-биле өскерилген
Түр када хайгаараар арын

12 Дөрт айның 2024

11 Дөрт айның 2024

10 Дөрт айның 2024

9 Дөрт айның 2024

8 Дөрт айның 2024

7 Дөрт айның 2024

6 Дөрт айның 2024