Чаа эдилгелер

Мооң адаанда арыннарда сөөлгү өскерилгелерни үе-шак аайы-биле чизелеп чыскааган.

Чаа өскертилгелерни өйлээр Чоокку 1 | 3 | 7 | 14 | 30 хүн иштинде сөөлгү 50 | 100 | 250 | 500 өскерлиишкиннерни көргүзер
бүрүткеттинген киржикчилер Чажырар | Ады билдинмес киржикчилер чажырар | чажырар боттуң эдилгелери | Боттарны Көргүзер | чажырар биче эдилгелер | категоризация арынын Көргүзер | Көргүзер Викиданные
11 Он ийи айның 2023 09:54 тура өскерилгелерни көргүзер
   
 
Хурааңгайлаашкыннар даңзызы: 
д
Викиданные эдер
Ч
Бо эдилге-биле чаа арын чаяаттынган. (чаа арыннар даңзызын база көрүңер)
б
Улуг эвес эдилге-дир
р
Бо эдилгени робот күүсеткен.
(±123)
Арынның сөзүглели бердинген түң байт-биле өскерилген
Түр када хайгаараар арын

10 Он ийи айның 2023

8 Он ийи айның 2023

7 Он ийи айның 2023

6 Он ийи айның 2023