Статистика

Арыннар аайы-биле статистика
Үндезин арыннарны3461
Арыннар
(Викиде шупту арыннар, ооң иштинде сайгаржылга арыннары, өскээр угландырыышкыннар дээш оон-даа өске.)
12 193
Киир чүдүрттүнген файлдар0
Эдилгелер статистиказы
Википедия тургустунгандан бээр эдилгелерниң саны45 447
Арын бүрүзүнде эдилгелерниң ортумак саны3,73
Киржикчилер аайы-биле статистика
Бүрүткеттинген киржикчилер (кежигүннер даңзызы)8968
Идепкейлиг киржикчилер (кежигүннер даңзызы)
(Сөөлгү 30 хүннерде кандыг-бир кылдыныг кылган киржикчилер.)
12
Боттар (кежигүннер даңзызы)5
Администраторлар (кежигүннер даңзызы)1
Интерфейстиң администраторлары (кежигүннер даңзызы)0
Бюрократтар (кежигүннер даңзызы)0
Чажырарлар (кежигүннер даңзызы)0
Стюарды (кежигүннер даңзызы)0
Создатели учётных записей (кежигүннер даңзызы)0
Импортирующие (кежигүннер даңзызы)0
Межвики-импортирующие (кежигүннер даңзызы)0
Исключения из IP-блокировок (кежигүннер даңзызы)0
Проверяющие участников (кежигүннер даңзызы)0
Управляющие подписками push-уведомлений (кежигүннер даңзызы)0
Участники, для которых заблокирован инструмент Информация об IP (кежигүннер даңзызы)0
Подтверждённые участники (кежигүннер даңзызы)0
Өске статистика
Слов во всех статьях1 150 690