Перейти к содержанию

Статистика

Арыннар аайы-биле статистика
Үндезин арыннарны3544
Арыннар
(Викиде шупту арыннар, ооң иштинде сайгаржылга арыннары, өскээр угландырыышкыннар дээш оон-даа өске.)
12 946
Киир чүдүрттүнген файлдар0
Эдилгелер статистиказы
Википедия тургустунгандан бээр эдилгелерниң саны47 934
Арын бүрүзүнде эдилгелерниң ортумак саны3,70
Киржикчилер аайы-биле статистика
Бүрүткеттинген киржикчилер (кежигүннер даңзызы)9615
Идепкейлиг киржикчилер (кежигүннер даңзызы)
(Сөөлгү 30 хүннерде кандыг-бир кылдыныг кылган киржикчилер.)
15
Боттар (кежигүннер даңзызы)5
Администраторлар (кежигүннер даңзызы)1
Интерфейстиң администраторлары (кежигүннер даңзызы)0
Бюрократтар (кежигүннер даңзызы)0
Чажырарлар (кежигүннер даңзызы)0
Стюарды (кежигүннер даңзызы)0
Создатели учётных записей (кежигүннер даңзызы)0
Импортирующие (кежигүннер даңзызы)0
Межвики-импортирующие (кежигүннер даңзызы)0
Исключения из IP-блокировок (кежигүннер даңзызы)0
Проверяющие участников (кежигүннер даңзызы)0
Участники, для которых заблокирован инструмент Информация об IP (кежигүннер даңзызы)0
Подтверждённые участники (кежигүннер даңзызы)0
Өске статистика
Слов во всех статьях1 209 641