Адыг

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску
Aдыг
Aдыг
Aдыг

Адыг - сүт чемиштиг амытаннар аразында шүүргедекчилер аймаанче кирип турар. Ол чүнү-даа чиир, дүрген шимчээр болгаш улуг күштүг. Чолдак кудуруктуг, дүккүр, кулактары бичии, дөрт бут кырынга кылаштаар. Чыдыыргаачалы болгаш дыңналгыры болза-даа. Дүне азы даңгаар эртен чем дилеп аңнаар.