Перейти к содержанию

Адыг

Википедия деп сайттан
Адыг
Адыг
Адыг

Адыг - сүт чемиштиг амытаннар аразында шүүргедекчилер аймаанче кирип турар. Ол чүнү-даа чиир, дүрген шимчээр болгаш улуг күштүг. Чолдак кудуруктуг, дүккүр, кулактары бичии, дөрт бут кырынга кылаштаар. Чыдыыргаачалы болгаш дыңналгыры болза-даа. Дүне азы даңгаар эртен чем дилеп аңнаар.