Адыг

Википедия деп веб-сайттан
Aдыг
Aдыг
Aдыг

Адыг - сүт чемиштиг амытаннар аразында шүүргедекчилер аймаанче кирип турар. Ол чүнү-даа чиир, дүрген шимчээр болгаш улуг күштүг. Чолдак кудуруктуг, дүккүр, кулактары бичии, дөрт бут кырынга кылаштаар. Чыдыыргаачалы болгаш дыңналгыры болза-даа. Дүне азы даңгаар эртен чем дилеп аңнаар.

«https://tyv.wikipedia.org/w/index.php?title=Адыг&oldid=13491» деп адрестен парлаттынган