Алфёрова, Евдокия Саввична

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Евдокия Саввична Алфёрова

Төрүттүнген хүнү 1925 сентябрьның 8(1925-09-08)
Мөчээн хүнү 2014 апрельдиң 15(2014-04-15) (88 лет)

Евдокия Саввична Алфёрова (в девичестве - Заозёрная, бир дугаар браке - Савельева) (8 сентябрь 192515 апрель 2014) — совет көдээ ажыл-агыйның мурнакчызы, Ильич аттыг колхозтуң звено удуртукчузу Перещепинской район Днепропетровская область, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1949).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1925 чылда көдээ суур Кулебовка, Новомосковской район Днепропетровская область, украин тараачын өг-бүлеге төрүттүнген. 1941 чылда чеди чыл школага өөредилгезин дооскан база Шевченко аттыг колхозка учётчиктеп ажылдап кирген.

1941 чылдан 1943 чылдарга чедир оккупастаан девискээрге чурттап турган. Көдээ суурну 1943 чылда хостаан соонда Ильич аттыг колхозка база катап учётчиктеп ажылдап эгелээн, а сөөлзүреди звено удуртукчузулап ажылдап шилчээн. 1948 чылда бедик тараа дүжүдүн алган - 41 центнер кызыл-тас гектардан 20 гектар шөлге.

Президиум ССРЭ-ниң Дээди Соведи 6 июнь 1949 чылдың Чарлыы-биле бедик көргүзүглер алганы дээш көдээ ажыл-агыйга база рекордтуг тараа дүжүдү Евдокия Саввична Заозёрнаяга (ашактыг болуру Алфёрова) Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» медальдар.

1950 чылда удуртукчулар белекээр школазынче өөренип кирген. 1953 чылда Маленков аттыг колхозка агрономнап ажылдап эгелээн, а ооң соонда Сталин аттыг колхозка Перещепинской район. 1960 чылда дээди эртмни алган, Днепропетровск көдээ ажыл-агый институдунга өөредилгезин дооскаш. Солонянской район Фрунзе аттыг колхозка агроном-экономисттеп ажылдап чоруткан. Сөөлзүреди көдээ ажыл-агый эргелелинге кол экономисттеп ажылдап турган.

Украина Компартияның XVIII съездиниң делегады турган.

Днепродзержинск хоорайга чурттап турган. 15 апрель 2014 чылда чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Күш-ажылчы чедиишкиннер дээш тывыскан:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Шевченко С., Кучеров Е., Дорошев С. Трудовая слава Днепропетровщины. - Днепропетровск, 2013.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]