Перейти к содержанию

Амазонка

Википедия деп сайттан

Амазонка (исп. , порт. Amazonas) — чер кырында узуну, унунуң шөлү болгаш тереңи-биле эң-не улуг хем. Мурнуу Америкада агып чыдар. Амазонканың узуну эртем катыжылгазында маргылдаалыг айтырыг болуп турар, янзы-бүрү саналдар-биле: Мараньон хемниӊ үнген черинден тура— 6400 км хире, Апачет хемниӊ үнген черинден — 6992 км, Укаяли хемниң бажындан тура — 7100 км[1] хире. Амазонка эң-не узун үнген черинден, Нил-биле катай, делегейде эң узун хем бооп чадавас.

Унунуң шөлү, Токантинс хемниң каттыжып турары-биле алырга — 7 180 000 км²; Ол өске хемнерниң унун илдең кылдыр ажып турар (Уругвай болгаш Парана катай — 4140 муң км²; Конго — 3700 муң км² хире).

Мараньон болгаш Укаяли хемнерниң каттышканындан тыптып келген. Риу-Негру девискээринге чедир Солимойнс деп адап турар. Хемниң ол кезек узуну — 1600 км хире, хемнин шолу — 2 200 000 км², агып бадар дүргени— 100 000 м³/с[2].

Колдуунда Амазон чавызаажынга агывышаан субкуржаг экватор чоогунуң Мурнуу талазында, Амазонка Атлантический океанче киир агып чоруур, делегейде эң улуг дельтаны тургузуп турар(шөлү 100 муӊ км² ажыг болгаш делегейде эӊ улуг хем ортулуун — Маражону киирип турар).

Амазонкаже хөй-ле суглар кирип турар, колдуунда: оң талазынче — Журуа, Пурус, Мадейра, Тапажос, Шингу, Токантинс; солагай талазынче — Путумайо, Жапура, Риу-Негру.

Чылда ортумак суг чарыгдалы — 7280 км³ ( 230 муң м³/с хире). Мировой океанче кирип турар сугларның 18% тургузуп турар. Үргүлчү агып кирип турары 900 млн тонн хире.

Когда лагерь находился в долине Боготы, мы получили известия об одном народе женщин, живущих сами по себе без проживания у них индейцев [мужчин]; посему мы назвали их амазонками. Эти, как говорят те, кто нам о них сообщил, от некоторых рабов, ими купленных, зачинают [детей], и если рожают сына, то отправляют его к его отцу, а если это дочь, то растят её для увеличения этой их республики. Сказывают, что они используют рабов только для зачатия от них, которых сразу же отправляют обратно, и потому в подходящий момент их отсылают и точно так же они у них имеются.

Хуан де Сан Мартин и Антонио де Лебриха. Доклад о завоевании Нового Королевства Гранада (июль 1539 года).

Сугнуң кыры-биле 1000 км кылдыр көдүрлүп турар болгаш хем аксының кезээ поророка-биле харылзашкан.  [1].

Амазонканың бассейниниң көвей кезии Бразилияга хамааржыр, мурнуу-барыын болгаш барыын районнары — Боливияга, Перуга, Эквадорга болгаш Колумбияга хамааржыр. Амазонка болгаш олче кирип турар хемнер 25 муң км. боор делегейде эң-не улуг иштики хем оруктарының бирээзин тургузуп турар. Мазаонканың кол уну хеме чорууру 4300 км (Андыга чедир). Океан суднолары Манаус хоорайга чедир чедипкээр ( унундан тура 1690 км )[1]. Кол порттар (адаандан кырынче): Белен, Сантарен, Обидус,  , Икитос (Перу)[1].

Бразилиа университедтиң эртемдээннери , 9 млн[3] деп сугнуң харын тыпкан .

История исследования

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Когда лагерь находился в долине Боготы, мы получили известия об одном народе женщин, живущих сами по себе без проживания у них индейцев [мужчин]; посему мы назвали их амазонками. Эти, как говорят те, кто нам о них сообщил, от некоторых рабов, ими купленных, зачинают [детей], и если рожают сына, то отправляют его к его отцу, а если это дочь, то растят её для увеличения этой их республики. Сказывают, что они используют рабов только для зачатия от них, которых сразу же отправляют обратно, и потому в подходящий момент их отсылают и точно так же они у них имеются.

Хуан де Сан Мартин и Антонио де Лебриха. Доклад о завоевании Нового Королевства Гранада (июль 1539 года).

Амазонканы Франсиско де Орельяна деп конкистадор ажыткан. Мурнуу Американың барыын талазынга тургаш, конкистадорлар отряды-биле бичиижек хемни тып алган, Оожуум океанче кирип турар деп барымдаалааш, ынчангаш отряды-биле Оожум океанче аян-чорукту кылган. Ынчалза-даа, хем — Амазонка — Атлантический океанче кирип турар болган, түүңнелинде Орельяна, Амазонка чаны-биле аян-чорук, Мурнуу Американың эң-не калбак талазын эрткен европейлерниң бирээзи болган. Чайын 1542 чылдың ооң отряды легендарлыг амазонкалар аймаан көргеш олар-биле чошкуп турган ышкаш болган. Бөгүн ол тулчуушкунга индей эр кижилер биле катай херээжен улусту азы болза узун чаштыг индейлерни испаннар кыс улус кылдыр көрупкен чыгыы деп санап турар. Эгезинде де Орельяна хемни бодунуң ады-биле адаар деп турган, ынчалза-даа тулчуушкун соонда ол «Амазонка» деп вариантыга артыпкаан.

Амазонияның чаъстыг аргалары
Пираньялар
Хем таксизи
  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Большая российская энциклопедия : [в 35 т.].
  2. Elena Franzinelli Características morfológicas da confl uência dos rios Negro e Solimões (Amazonas, Brasil) // Revista Brasileira de Geociências. — 2011. — Т. 41, вып. 4. — С. 587—596. Archived 2012-03-21 at the Wayback Machine
  3. Globo: учёные установили, что возраст реки Амазонка составляет 9 млн лет (орус). ТАСС  (чедимчок шөлүг — төөгү).
  • Географический энциклопедический словарь: географические названия / Гл. ред. А. Ф. Трёшников. — 2-е изд., доп. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — 592 с. — 210 000 экз. — ISBN 5-85270-057-6.
  • Кравчук П. А. Рекорды природы. — Л.: Эрудит, 1993. — 216 с. — 60 000 экз. — ISBN 5-7707-2044-1.