Ананас

From Википедия
Jump to navigation Jump to search
Ананас
Чаш ананас

Ананастропиктерге өзер, чемижи төгелчик бизиргей улуг, кылын карттыг болгаш чаагай чыттыг үнүш, база ол ышкаш ооң чемижи.

Дөзүк[edit | edit source]

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.