Перейти к содержанию

Анапест

Википедия деп сайттан

Анапест (анаапест грек. ἀνάπαιστος «дедир көрүнчүктелген; (дактилге) дедир») — үш слогтуг шүлүк хемчээли.

Антиктиг квантитативтиг метрикада — ийи кыска болгаш чаңгыс узун слогтан тургустунган стопалыг метр.

Чаа европейжи силлабо-тониктиг метрикада анапест дээрге ийи ударение чок болгаш чаңгыс ударениелиг стопалыг метр болуп турар.