Баранова, Мария Ефимовна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Мария Ефимовна Баранова

Төрүттүнген хүнү 1923
Мөчээн хүнү 1991 майның 22(1991-05-22)
Чурт

Мария Ефимовна Баранова (1923 чыл1991 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тараачын өг-бүлеге сентябрь 1923 чылда Кубано-Черноморск областьтың Славян салбырының Гривенская станицага төрүттүнген, бо үеде Краснодар крайның Калинин району.

Көдээ школаның чеди клазын дооскаш, уруг ажылдап эгелээн аңгы-аңгы көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелер тус черниң рис совхозу Красноармейский. 1960 чылда рисоводческий совхоз огород бригадазынга ажылдап эгелээн «Славянский» апарган, капуста, арбузтар биле виноград өстүрүп турган. Сөөлзүреди рис чекаларга суггарыкчылап ажылдаар апарган.

1963 чылда Мария Ефимовна рекордтуг Кубаньның кудуку агымы дүжүт өстүрген 89,2 центнер рис гектар шөлге 45,8 гектар; звено удуртукчузу соңгуттуруп турган база Выставки достижений народного хозяйства ССРЭ киржикчизи апарган. 1966 чылда ол чедип алган эң бедик Краснодар крайга рис дүжүдү своих чеках — 86 центнер гектардан.

Президиум Дээди Совета ССРЭ 23 июнь 1966 чылдың Чарлыы-биле бүдүрүлге көвүдээрин чедип алган база кызыл-тас, көк-тараа, кырлыг-кара, рис, өске тараа белеткелдерин база мал чеминиң культуралары чедиишкиннер дээш база бедик бүдүрүлгелиг техниканы ажыглаары, Баранова Мария Ефимовнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин орденин тыпсыры база «Серп и Молот» алдын медаль тывыскан.

Бүдүрүлгеден чергелештир, хөй-ниити ажыл-чорудулгазын кылып турган. СЭКП кежигүнү турган, Краснодарск крайның база Славянск район Совет ажылчы депутаттар депутаттап соңгудуп турган, VI съездиниң профэвилел ажылчын делегады турган база албан-хаакчы көдээ ажыл-агый белеткел база XIII съездиниң делегады профэвилел ССРЭ база ЦК профэвилел кежигүнү (1963).

1979 чылда Мария Ефимовна Баранова алдарлыг дыштанылгаже үнген, эвилел ужур-утка пенсионери апарган.[1]Ынчалза-даа 1986 чылга чедир уламчылап ажылдап турган, бодунуң дуржулгазын аныяк рисоводтарга дамчыдып.

Краснодар край Славянском районга чурттап турган. 22 май 1991 чылда чок болган.

Тураскаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Images.png Даштыкы чурумалдар

Image-silk.png Тураскаал демдек
  • Краснодар крайның Славянск районга маадырга тураскаал демдек тургускан.[2]
  • Маадырның адын суур Рисовой Славянский район № 56 дугаар ортумак ниити эртем школазы эдилеп турар.[3]

Ачы-хавыяалары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ажылдарның түңнелинде 8 беш чыл Күш-ажылдың Кызыл Тук ордени-биле (1971) база Ленинниң ийи дугаар ордени шаңнаткан турган (1973).
  • Оон аңгыда медальдар-биле шаңнаткан, иштинде алдын медаль ВДНХ ССРЭ (1963) база «За доблестный труд» медаль (1970).
  • 1972 чылда «50-летия Союза СССР» тураскаал демдек-биле шаңнаткан; 1973 биле 1974 чылдарда «Победитель Социалистического соревнования» ат тывыскан база тураскаал демдектер-биле шаңнаткан; 1977 чылда «60-летия Великого Октября» тураскаал демдек-биле шаңнаткан турган.[1]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]