Бондфилд, Маргарет

Википедия деп сайттан

Майык:ПолитикМайык:Политик

Маргарет Грейс Бондфилд (17 март 1873, Мангольд, Сомерсет — 16 июнm 1953, Сандерстед, Суррей) — британ политиr, Лейборист намның кежигүнү, Англияның төөгузүнде бир дугаар херээжен сайыт.

Уильям база Энн Тейлор Бондфилдтерниң өг-бүлезинде 11 дугаар төлү турган. Орта эртем-билиг чедип албаан, 14 харлыында Draper деп садыгга ажылдай берген. 1894 чылда Лондонче көже берген болгаш садыглар ажылдакчыларының профэвилелиниң район чөвүлелинче соңгуткан.

1896 чылда Херээженнерниң үлетпүр чөвүлелиниң даалгазының аайы-биле садыгларда ажылдакчыларның шалыңының база ажылдап турар байдалдарының дугайында шинчилел ажылын кылып турган. Бо шинчилел ажылының түңнелдерин 1898 чылда илеткеп, парлап үндүрген. Ол-ла чылын садыглар ажылдакчыларының профэвилелиниң секретары кылдыр соңгуттурган, а 1908 чылда — Херээженнерниң күш-ажыл лигазының секретары кылдыр соңгуткан.

Бирги делегей дайынының кидин тулүк үезинде Херээженнерниң күш-ажыл лигазының төлээзи кылдыр Бернге дайынга удур бооп турган социалдыг херээженнерниң конференциязынга киришкен. Аңаа ол ок-чепсектиг хувискаал өөскүдеринче конференцияның киржикчилерин кыйгырып турган Владимир Ленинге удур сөс ап чугааланган. Маргарет Бондфилд база Херээженнерниң күш-ажыл лигазының бир төлээзи, Ада Солтер, боттарының туружунга турупканнар, ынчангаш Ленинниң бодалдары улуг дыка деткимче албаан.

1923 чылда Трейд-юнионнарның конгрезиниң Ниити чөвүлелиниң даргазы апарган (ынчан ол организацияның бир дугаар херээжен даргазы болган).

Бонфилд ийи катап чадашкан соонда, 1923 чылда ам-на Нортгемптондан Общиналар палатазынче соңгуткан, ынчалза-даа ол черин 1924 чылда чидирген. Парламентиже 1926 чылда катап эгилген. 1929—1931 чылдарда күш-ажыл сайыды турган. 1931 чылдың соңгулдаларынга уттургаш, парламентиде черин чидирген. 1935 чылда соңгулдаларга база уттурган.

1939—1945 чылдарда Хөй-ниити кежииниң Херээжен бөлүүнүң президентизи турган. 1953 чылда чок болган.

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]