Перейти к содержанию

Боровиченко, Мария Сергеевна

Википедия деп сайттан

Мария Сергеевна Боровиченко

Портрет
Төрүттүнген хүнү 1925 октябрьның 21(1925-10-21)
Мөчээн хүнү 1943 июльдуң 14(1943-07-14) (17 хар)
Чурт

Мария Сергеевна Боровиченко (1925 чылдың октябрь 21, Киев — 1943 чылдың июль 14, Орловка суур чоогу, Курск облазы) — Ада-чуртуң Улуг Дайынының киржикчизи. Совет Эвилелиниң маадыры.

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мария Боровиченко Мышеловка суурнуң (Киевтиң девискээринде апарган) Мышеловская кудумчузунда (амгы Квитки-Основьяненко) № 26 дугаар бажыңга 1925 чылдың октябрь 21-де төрүттүнген. Ада-иези чок өскен, даай-авазы, Евдокия Андреевна Бурлацкая, азырап каан. 1933 чылда бирги классче өөренип кирген. Өөренип турган школазы Киевтиң №122 школазы.

1941 чылда школаны дооскаш, эмчи сестраларынын курзун дооскан. 1941 чылдын августа Мария 5 дугаар агаар-десант бригадазының штавынга чедип келген. Эки-тура биле алырын дилээн. Штатче август 11-де кирген, а август 13-те Киветиң сельхозинститут девискээринге тулчуушкунга комбат Симкинни камгалап тура, 8 дайынчыны камгааш, ийи дайызынны боолап каан. Дайынчылар аразынга шола алган: «Мышеловкадан Машенька» 1941 чылдың сентябрь 5-те Конотоп чоогунга тулчуушкунга 20 дайынчыны камгалааш, Сейм хемнин чанында бедикке пулемётту тургузарнга дузалашкан. Ол Пулемёт тулчуушкуннун түнелин өскертипкен.

1942 чылдың чайынында Гутрово чоогунга тулчуушкунга санитарка шупту дайынчылар биле шавар халдаашкынга киришкен. Халдаашкын үезинде 4 фашисти узуткаан. Родимцевтин дивизиязы-биле Боровиченко Сталинградка чедир аткаарлаан. Сталинград тулчуушкунунга идекпейлиг киришкен. 1943 чылдың чайынында Родимцевтиң дивизиязы Обоянь чанынга чидиг тулчуушкуннарга киржип турган. Аңаа Машенька, ам гвардия улуг сержант эргелиг, лейтенант Корниенкону камгалап алган. Уруг лейтенатыны бодунуң мага-боду-биле дуй турупкаш, гранатаны танкче октап четтигипкен. Уруг чүрээнче балыглаткан болган. Орловка сур чоогунда ажааган.

Шаңналдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Мария өлген соонда 20 чыл болганда, уругнуң кады хүлээлге эттирип турганы гвардейжилер – хоочуннары «Мышеловкадан Машенькага» шаңнал тыпсыырын дилээннер. ССРЭ-нин Дээди Чөвүлелиниң Президиумунуң дужаалы-биле «командованиениң даалгазын үлергерлиг күүсеткени, немец-фашистиг эжелекчилерге удур маадырлыг чоруу дээш» 1965 чылдын май 6-да Мария Сергеевна Боровиченкога Совет Эвилелинин маадыры атты тывыскан.

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Марии Боровиченконуң ады-биле Киевте кудумчу адын адаан.
  • Кудумчу ады, Ивня суур Белгор облазында.
  • Киевтиң №122 дугаар ортумак школаны уругнуң ады-биле адаан. Школаның хериминин иштинде бюст, ханада мемориалдыг самбыра.
  • Сафоновтуң ортумак школазы (Сафоновка суурда — Орловка чанында, Мариянын өлген чери) уругнуң адын эдилээн.
  • Белгородтуң музей-диорамазында «Огненная дуга» Мария Сергеевна Боровиченконуң маадырлыг өлүмүн көргүскен.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Боровиченко Мария Сергеевна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — С. 194. — 911 с. — 100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП 87-95382.
  • Родимцев А. Мария Боровиченко // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 1. — М.: Политиздат, 1969. — 447 с.

Щөлүг[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Боровиченко Мария Сергеевна (ru). Сайт «Герои страны».