Бурундук

From Википедия
Jump to navigation Jump to search

Бурундук - чиңгежек чазап каан шиш ыяш.

Ол ыяшты шары азы сарлыктың думчуунче кедирип алыр. Ол ыяшка чеъп баглап алгаш шарыны мунуп болур. Чеъп баг дын ышкаш болур. Бурундукту, ажыл кылдыртыр дээн шарының думчуунга кедирип алыр.

Сөстү адаарда «p̲ʊrʊnduq» дээр. "Бурундук" деп сөсте эге "б" деп үжүк дүлей, кошкак «p̲» деп үн илередир турар.

Дөзүк[edit | edit source]

  1. "Тыва дылдың тайылбырлыг сөстүү (словары)", I том, А-Й. Новосибирск-2003, "Наука", Моңгуш Д.А.-ның редакторлааны-биле.