Бухтуев, Михаил Артемьевич

Википедия деп сайттан

Михаил Артемьевич Бухтуев

Төрүттүнген хүнү 1925 ноябрьның 23(1925-11-23)
Мөчээн хүнү 1944 июньнуң 25(1944-06-25) (18 хар)
Файл:Бухтуев Михаил Артемьевич.jpg

Михаил Артемьевич Бухтуев (ноябрь 23, 1925 чыл - июнь 25, 1944 чыл) — Ада-чурттуң Улуг дайынының киржикчизи, Совет Эвилелиниң Маадыры, 15-ки гвардияның танкы полугунуң механик-чолаачызы, гвардияның сержантызы.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Михаил Бухтуев 1925 чылдың ноябрь 23-те Тыва Арат Республиканың амгы Тожу кожууннуң Доора-Хем сумузунга ажылчын өг-бүлеге төрүттүнген. Кызылдың чеди чыл школазын (амгы №1 школа) дооскан. Школаны доосканының соонда, адазының ажылдап турган черинге, алдын уургайынга ажылдап эгелээн.

Михаил Артемьевич 1943 чылда шеригже чоруткан. Челябинск облазынга танкистер белеткээр школаны дооскаш, сержант атты алган. Шериг эрттирери-биле Бухтуев Белорусьтуң 1-ги фронтузунга келгеш, 15-ки танк бригадазының Т-34 танкының механик-чолаачызы эргени алган. Лейтенант Дмитрий Комаровтуң экипажынче Бухтуев кирген.

1944 чылдың июнь 24-те, шыңгыы белеткенгениниң соонда, 65-ки армия дайзыннарның камгалалын үзүктелдирип, аткаарлаашкынче үнүпкен. Дайзыннарның шугумун үзе шаварынга 1-ги танк корпузунуң гвардиязы, ооң иштинде 15-ки гвардияның танк бригадазы киришкен. Совет танкистер удурланыкчыларның камгалалын үзе шаап, 20 километр чедир ханылап, күжүн чылча шапканнар. Аткаарлаашкынның баштайгы хүнүнде Комаров биле Бухтуевтиң танкызы Тумаровка суурже бир дугаар халдап киргеш, удурланыкчыларга хораны чедиргеннер. Танкының механик-чолаачызы Бухтуев дайзыннарның оруунче чоруп ора, оларның элээн хөй артиллериялыг боо-чепсээн узуткааннар.

Дөзүк[эдер | вики-сөзүглелди эдер]