Бушлат

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Американың Далай Шерииниң буштады

Бушла́т — «хөрек камгалакчызы», колдуунда матростар кедер шепкен чылыг хөректээш, узун моюндуруктуг. Колдуунда кара азы караңгы өңнүг.