Бүүрек

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Бүүректиң тургузуу
Кижи бүүрээниң даштыкы хевири

Бүүрек - дириг амыттаннарның иштики органы.

Ооң функциязы:

  1. Кижиниң ишкен суун шүүр кол орган.