ВИТАМИН С

Википедия деп сайттан
Аскорбинниг кислота

ВИТАМИН С — ону медицинада аскорбинниг кислота деп-даа адап турар. Аскорбинниг кислота инек-караа, кызыл-кат, чыжыргана, кызырак-караа, честек-кат, апельсиннерде, лимоннарда дээш өске-даа каттарда болгаш чимистерде, ногааларда кончуг хөй. Аскорбинниг кислота нуклеинниг кислоталарның солчуушкунунга, зоб болгаш кара-бүүректер кырының бестериниң гормоннарының тургустунарынга болгаш солчуушкунунга, эът-мага-боттуң тудуштурар болгаш сөөк тканьнарынга чугула аминокислоталарның хуулуушкуннарынга киржип турар. Витамин С хензиг үүрмек дамырларның чемиштиг чүүлдерни сиңирип алыр шынарын, хан саваларының быжыг болгаш чымчак, шимченгир болурунга, эң-не ажыктыг. Халдавырлыг аарыгларга эът-мага-боттуң удурланыр шынарын күштелдиреринге витамин С улуг ужур-дузалыг. Эът-мага-ботка витамин С чедишпес болза, цинга дээр аарыг тыптып келир. Ынчан аарыг кижи шагжокталыр, янзы-бүрү чүвеге хөөн чокталып, шыңган эъттер аарышкылыг болурун миннир. Ооң соонда аас ишти кемдип, диш шалары дөстейип, кызып хувулар, эът-кешке янзы-бүрү хан кутчугаштар тыптыр. Хан четпестээр чорук тыптып, чүрек хан-дамырларның болгаш эът-мага-боттуң өске-даа органнарның ажыл-чорудулгазы суларап баксыраар. Ортумаа-биле улуг кижиге хонукта 70 мг, уругларга 50 мг витамин С негеттинер.

Дөзү[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Доржу Көк-оолович Куулар, Тана Моңгушевна Куулар - "ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ В ТУВЕ"