Верещагина, Татьяна Евгеньевна

Википедия деп сайттан

Верещагина Татьяна Евгеньевна (1949 чылдың январь 26-да) — Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, Россияның журналистер эвилелиниң кежигүнү.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Верещагина Татьяна Евгеньевна 1949 чылдың январь 26-да төрүттүнген. 1971 чылда Т. Е. Верещагина Иркутскиниң А.А. Жданов аттыг унивеситединиң химия факультедин дооскан. 1971 чылдан 1981 чылга чедир Туранның кожуун чергелиг Культура бажыңынга улусчу театрның режиссёру кылдыр ажылдаан. 1981 чылдан амгы үеге чедир Тыва Республиканың Национал музейиниң ооң төрели болур И. Сафьяновтуң ады-биле адаан Туранда салбырының эргелекчизи кылдыр ажылдап чоруур.

Ажыл-ижи[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Туранның Культура бажыңынга ажылдап турар үезинде чээрби ажыг орус болгаш совет чогаалчыларның шиилерин салган. Валентин Катаевтиң «Хүнде 4 дөрт адыр», А. Островскийниң «Орайтаан ынакшыл» база «Бесприданница» Виктор Розовтуң «Дөрт дамды», Афанасий Салынскийниң «Барабанчы кыс», Отец Иоселианиниң «Алды кадай-кыс биле бир эр кижи», Борис Лавреневтиң «Дөртен бир дугаар», Александр Вампиловтуң «Чулымскыга эрткен чайын» база «Көдээ черниң солун чугаалары». Сөөлгү ийи шиизин шииткекчилер бедик үнелээн болгаш 1977 база 1980 чылдарда республика чергелиг көрүлделерге шаңналдыг черлерни алган.

Музейниң эргелекчизи кылдыр ажылдап тура, ол музейниң фондузун улгаттырар талазы-биле, делгелгелерниң темаларын калбартыр талазы-биле, музей ажылын кылырынга чаа-чаа методикаларны киирер талазы-биле дыка улуг ажылды чорудуп турар. Ол — чоннар аразында харылзааны быжыктырар, чер-чуртка ынак сеткил өөскүдер хемчеглерниң организатору. Т. Е. Верещагинаның ажылдары солуннарда парлаттынып турар болгаш номчукчуларга онза солун болуп турар. Минусинскиниң Н.М. Мартьянов аттыг чурт шинчилел музейи болгаш Сибирьниң өске-даа музейлери-биле быжыг харылзааны тудуп, кады ажылдап турар. Т. Е. Верещагина — чылдың болуп турар Мартьяновтуң номчулгаларының (Минусинск хоорай), Кытмановтуң номчулгаларының, Баландинскийниң номчулгаларының (Черногорск), «Сибирьниң эгелекчи культурлуг эгелекчи саналдары» фестивальдың, Делегей чергелиг музейжи Биенналениң (Красноярск) идепкейлиг киржикчизи. Туран хоорайның хүндүлүг хамаатызы, Т. Е. Верещагина 2 ном бижээн: Тыва Арат Республиканың үндезилекчилериниң бирээзи Иннокентий Сафьяновтуң чуртталгазынга база ажыл-ижинге тураскааткан «Эккендей» деп ному; Бии-Хем кожууннуң төвү Туарн хоорайның 120 чыл оюнга тураскааткан «Туран» деп ному.

Шаңналдары, ат-алдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы
  • «За сбережение и приумножение лесных богатств России» деп хөрек демдээ
  • Тыва Республиканың арга-арыын камгалаарынга катап өстүреринге хамаарышкан материалдарны чырыкче парлап үндүргени дээш Хүндүлүг бижик (2000)
  • Тыва Республиканың онзагай бойдус байлаан кадагалаарнга киирген амы-хууда үлүг хуузу дээш «Хранителя» деп сертификат (2000)
  • «Агальматолитовое перо» деп диплом (2000)
  • ССРЭ-ниң Культура яамызының «Культураның тергиини» деп хөрек демдээ

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Татьяна Евгеньевна Верещагина : заведующая Туранским филиалом национального музея РТ : к 60-летию со дня рождения // Летопись Тувы-2009 : ист-краевед. альманах. — Кызыл, 2008. — С. 147—148.
  2. Татьяна Верещагина : долгая дорогая к храму: директор Туранского музея / беседовала Н. Антуфьева // Люди Центра Азии : 50 интервью. — М., 1998.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1. Татьяна Верещагина - хранительница истории

2. Историко-краеведческий филиал имени Сафьяновых Национального музея РТ в городе Туран Пий-Хемского кожууна

3. О заведующей Туранским музеем Татьяне Верещагиной (чедимчок шөлүг)

4. ДЛЯ ИСТОРИИ И ТВОРЧЕСТВА НЕТ ПРОВИНЦИИ – ВСЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ-ТРУДОМ УТВЕРЖДАЕТ ЧЛЕН СОЮЗА ЖУРНАЛИСТОВ ТУВЫ ТАТЬЯНА ВЕРЕЩАГИНА И ГОТОВИТСЯ К ДАГОМЫСУ