Гренландия

Википедия деп сайттан
Гренландияның Бөмбүрзекте туружу
Соңгу Американың оң талазында чыдар эң улуг ак ортулук - Гренландия


ГренландияСоңгу Доштуг болгаш Атлант океаннарның суунга шаптаттырып турар ортулук. Шөлү — 2 130 800 км², Черде ол эң-не улуг[1]. Дания күрүнеге хамааржып турар, ооң Гренландия деп автономнуг эге хемчээ.

Эң улуг чоннуң чуртталга чери — Нуук (Готхоб), 15 469 кижи (2010), Гренландияның барыын талазында чартык ортулукта турар.

Кыдыкы соңгу Моррис-Джесуп деп мугулдуру, 1921 чылда Каффеклуббен ортулуктуң ажыдыышкынынга чедир делегейниң соңгу полюска эң чоок кургаг чер деп санаттынып турган. Чоннуң сырыйы - 0,027 киж./км². Колдап турар чон - гренлан эскимостар (ол черниң дылында инуиттер), чурттакчыларның 90 хуузу. Арткан 10 хуузу - даттар болгаш өске европейжилер. Колдаан дыл - гренлан.