Демеш, Ольга Ивановна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Ольга Ивановна Демеш

Төрүттүнген хүнү 1924
Мөчээн хүнү 1985

Ольга Ивановна Демеш (19241985) — совет көдээ ажыл-агыйның мурнакчызы, совхоз «Меркутлинский» ферманың башкарыкчызы Тюкалинский район Омская область, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1971).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1924 чылда көдээ суур Николаевка, бо үеде Тюкалинский район Омская область, орус тараачын өг-бүлеге төрүттүнген.

Эге школаны дооскаш, аңаа эгезинде бажың ажыл-агый дузалажыыр ужурга таварышкан, а ооң соонда тургускан колхозка ажылдаар. Дайын эгезинде трактористтер курстарын дооскан база тракторже олургаш ажылдаан. Сөөлзүреди трактор бригадазының бригадирлеп томуйлаан турган.

1941 чылда ашакка барган, ынчалза-даа бир чыл болгаш ашаа фронтуга чок болган. 1943 чылда аңаа уруу төрүттүнген, ажылын кагбаан.

Меркутлинский совхозтуң Николаевский килдистиң эргелекчилеп томуйлаан турган. Эффектилиг ажылдап турган, бүдүрүлгениң үргүлчү мурнакчызы турган.

ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиум 8 апрель 1971 чылдың Чарлыы-биле за особые заслуги база бедик производственные достижения көдээ ажыл-агыйга Ольга Ивановна Демешке Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленин ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» медальдар.

СЭКП XXIV съезд делегироватьтаан турган. Омск областың совединиң депутады болуп турган.

1979 чылда алдарлыг дыштанылгаже үнген база уруунче Омск хоорайже чуртап көже берген[1].

Омскуга чурттап турган. 1985 чылда чок болган.

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Күш-ажылчы чедиишкиннери дээш шаңнаткан турган:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чогаал[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Омичи - Герой Социалистического Труда. Омск, 1989 и 1990 годы.
  • Энциклопедия города Омска. Том 3: Омск в лицах. - Омск, 2011.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]