Перейти к содержанию

Демократия

Википедия деп сайттан

Демократия - эрге-чагырга чонга хамааржырынга, күрүне херектерин шиитпирлээринге ооң киржир эргезинге, хамаатыларга дыка калбак эргелерни болгаш хосталгаларны тыпсырынга үндезилеттинген ниитилел организациязының политиктиг хевири.Ниитилел-политиктиг терминнерниң тайылбырлыг словары/ Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем-шинчилел институду - Кызыл 1986.