Десюк, Матрёна Дмитриевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Матрёна Дмитриевна Десюк

Төрүттүнген хүнү 9 (22) ноябрьның 1911
Мөчээн хүнү 2004

Матрёна Дмитриевна Десюк (1911 чыл2004 чыл) — совет көдээ ажыл-агый ажылдакчызы, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

9 ноябрь 1911 чылда станица Кореновской Россия империязынга төрүттүнген, бо үеде Кореновкс хоорай Краснодар край.

14 харлыындан бодунуң күш-ажыл оруун артель Кызыл Хүнчүгешке эгелээн. Артель буурап дүшкен соонда, 1929 чылдан ол Микоян аттыг ((бо үеде ФГУП «Кореновский»)) свёкла совхозка чигир свёклазының шөлдеринге ажылдап турган. 1934 чылда звено удуртукчузу апарган, база шагда-ла 1940 чылда ооң звенозу бедик түңнелдерни чедип алган, гектардан 350 центнер свёкла өстүрүп турган. 1943 чылда, немец шериглерден Кубаньны хостаан соонда, бо-ла совхозка хову ажылының бригадазын удурткан. 1947 чылда бедик дүжүт дээш Ленинниң бир дугаар ордени-биле шаңнаткан турган.

Совхозка оон-даа ыңай уламчылап ажылдавышаан, эң эки сорттуг свёклаларны өстүрүп турган база улам бедик дүжүттү чедип алган. 1952 чылда чигир свёкла өстүреринге чедип алган чедиишкиннери дээш Күш-ажылдың Кызыл Знамени ордени-биле шаңнаткан турган. 1956—1958 чылдарда, как Кубаньның эң эки свекловоду, Матрёна Дмитриевна Бүгү-эвилелдиң көдээ ажыл-агый делгелгезинге (ВСХВ, 1959 чылдан — Улус ажыл-агыйының делгелге чедиишкиннери) Москвага киржип турган, бодунуң чедиишкиннерин өске ажыл-ишчилер-биле үлежип турган. ВСХВ-ның үш медальдарга шаңнаткан турган, оларның сөөлгүзү — биче алдын медаль.[1]

ССРЭ-ниң Дээди Совет Президиуму 31 октябрь 1957 чылдың Чарлыы-биле тускай ачы-хавыяалар көдээ ажыл-агый хөгжүдер база бедик көргүзүглер чедиишкиннер дээш бүдүрүлге продукт көдээ ажыл-агый Десюк Матрёна Дмитриевнага Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты тывыскан Ленинниң ийи дугаар ордени тыпсыры база «Серп биле Молот» алдын медаль.

Совхозка алдарлыг дыштанылгаже үнерге чедир уламчылап ажылдап турган, соонда чего Кореновск районга чурттап турган. Краснодар крайның удуртур чер баштыңының доктаалы-биле 5 апрель 2002 чылда «Күш-ажыл ветераны» ат тывыскан.

2004 чылда чок болган.[1]

Матрёна Дмитриевна Десюк Николай Васильевич Хализевтиң «Кореновцы на полях сражений» номнарының бир маадыры апарган.[2]

Улай көр.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Библиография[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]