Долаана

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Hawthorn 2008 Ireland.JPG

Долаана (бирде Долагана; орус. Боярышник) дээрге хемнер унунга, арга-арыг иштинге үнер тенниг үнүш. Долаана чедиштир быжа бээрге, кадын чыггаш кадырар. Ооң эм шынары шыырак. Хан эргилдезин дүргедедир, чуректиң эки ажылдаарынга дузалаар. Хан базыышкыны улгатканда, уйгу келбес таварылгада ажыглаар. Долаананың бүрүлеринден хандыны мынчаар кылыр: улуг омааш ишти үүрмектеп каан чечек кырынче бир стакан чаа хайындырган изиг сугну кудар, 2 шак тургускаш, шүүрээр. Стаканның дөрттүң бир кезии хире хандыны, хары угда хунде 3-4 катап ижер. Каттардан ханды кылыры база-ла ындыг янзылыг. Хүнде 3-4 катап 1-2 улуг омааштап ижер.

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Ном «Холу чемзиг авам сөңү»