Дустар

Википедия деп сайттан

Дустар — металлдар катионнарындан болгаш кислоталыг артынчылардан тургустунган химиктиг каттыжыышкыннар. ИЮПАК дустарны катионнар биле анионнардан тургустунган каттыжыышкыннар деп тодарадып турар. Дустар дээрге кислоталар биле основаниелерниң аразында реакция дузазы-биле үнер бүдүмелдер. Металлдар катионнарындан аңгыда дустарга аммоний NH4+, фосфоний PH4+ болгаш олардан укталган органиктиг катионнар, база комплекстиг катионнар туруп болур.

Дустарның хевирлери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Катионнар биле анионнарның канчаар солуттунуп турары-биле дараазында дустар хевирлерин аңгылап болур:

  • Ортун (ноормалыг, бөдүүн) дустар — кислотада шупту катионнарны металлдар катионнары-биле солуурунуң продуктузу (Na2CO3, K3PO4);
  • Ажыг дустар — кислотада шупту эвес катионнарны металлдар катионнары-биле солуурунуң продуктузу (NaHCO3, K2HPO4). Олар кислотаның артык болуп турарындан азы основаниениң чедишпес болуп турарындан үнер;
  • Үндезинниг дустар — үндезиннерниң (основаниелерниң) шупту эвес гидроксид-ионнарны кислоталыг артынчылар-биле солуурунуң продуктузу ((CuOH)2CO3), ындыг дустар основание артык, азы кислота чедишпес болурга үнер;
  • Комплекстиг дустар — комплекстиг анионнуг дустар (Na2[Zn(OH)4]).

Дустарның номенклатуразы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Физиктиг шынарлары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Химиктиг шынарлары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Дустарны үндүрери[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Ажыглаары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Биологтуг ролю[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Чуруктар галереязы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Улаштыр[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тайылбыр[эдер | вики-сөзүглелди эдер]


Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]