Перейти к содержанию

Дыл

Википедия деп сайттан

Дыл кижилер аразында харылзаа тудар чугула кол өзээ болуп турар. Делегейде эңдере хөй. Дускай, аңгы чон бүрүзү чыга аңгы-аңгы дылдарлыг.