Перейти к содержанию

Егорова, Любовь Ивановна

Википедия деп сайттан

Любо́вь Ива́новна Его́рова (май 5 1966 чыл, Северск, Томск облазы, РСФСР, СССР) —  совет болгаш российжи спортчу, 6-дакпыр олимпий оюннарынныӊ тиилекчизи , 3-дакпыр делегей чемпиону Делегей кубогуннуӊ эдилекчизи. (1993), Заслуженный мастер спорта СССР (1991), Заслуженный мастер спорта России, Герой Российской Федерации (1994) - деп аттарныӊ эдилекчизи болгаш, «За выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года» - дээш Россия Федерациязынның маадыры атка тѳлептиг болган. 2007 чылдан политикада.Олимпий алдыннарынныӊ саны-биле Марит Бьёргенге аштырып турар болгаш 2-ги местону  Лидией Скобликова биле үлежип турар.

Северск хоорайга тѳрүттү,нген. Чаш чораан чылдарында ССРЭ-ниӊ Заслуженноый тренери Николай Харитоновка ѳѳренип турган. Школа дооскаш Томскинниң күрүненниӊ педагогика институдунга куш-культура факультединге ѳѳренип турган. 1988 чылда Ленинградче шилчиткен болгаш 1994 чылда Россиянныӊ күрүненниӊ педагогика талазы-биле Герцен аттыг университедин дооскан, а 1999 чылда ооң аспирантуразын дооскан. База Соӊгу-Барыын куруне академиязын доозукчузу. Санкт-Петербургта  проректор кылдыр П.Ф. Лесгафт аттыг Националдыг куруне университединде куш-культура болгаш спорт, кадык талазы-биле факультединде ажылдап чоруур, педагогиктиг эртемнер профессорунга кордакчы. Лыжа спортуннуӊ кафедразынның профессору. 2007 чылдан политикада КПРФ партиязынныӊ 3 кол Законодательное Собраниеже кордакчыларынның бирээзи. 2007 чылдан — Санкт-Петербургтуӊ Законодательное Собрание депутады, ооң Санкт-Петербургтуӊ Хүндүлүг хамаатылары- биле харылзажыыр тѳлелекчизи. Эртем-билиг болгаш культура талазы-биле Законодательное Собраниенниӊ комиссиязынның кежигүүнү. 2011 чылда «Единая Россия» партиязынның Санкт_Петербургтуӊ Законодательное собраниеже депутады. 2016 чылда бодуннуң 21-харлыг оглу Виктор Сысоевти Санкт-Петербургтуӊ Законодательное Собраниезинче ЛДПР-ниң партиязындан идип үндүрген. Оозу Думанның тѳѳгүзүнде эӊ аныяк депутат болган. 2019 чылда Книгу рекордов (достижений) Вооруженных Сил Российской Федерации номче киир бижиттирген.

Спортчу чедиишкиннери.

[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Спортчуннуӊ тренерлери: Николай Лопухов и Александр Грушин. Бир дугаар киришкен маргылдаазы: Делегей кубогу, сезону 1983/1984 чылдар. Дараазында сезонда 1989/1990 годов бедик деңнелче үнүп келген (6 место). Ол сезонда спортчу бир дугаар пьедесталче амы-хуу чарышка кѳдүрлүүр аргалыг болган. (февраль 20 -де 1990 чылда 10 км чарышка 2 место.). 1989/1990 чылдарныӊ сезоннарында Егорова медальдарны удаа-дараа ап туррар апарган. 4 сезондан улаштыр -улаштыр (1990/91,1991/92,1992/93,1993/94) сезоннарда  удурланыкчылары Елена Вяльба, Лариса Лазутина база итальян спортчу Мануэлой ди Чента, Стефанией Бельмондо суглар-биле чижип, тиилелгелерни чедип ап турган. 1990/1991 чылдарның сезонунда Егорова Делегей чемпиону атты амы-хуу чарышка 30 км марафонга алган., ол итальян хоорай Валь-ди-Фьеммге болган. Ол чемпионатка команда аайы-биле алдынны чаалап албышаан, спортчу пьедесталче алдынны алыр дээш 4 катап үнер аргалыг болган.1991/1992 чылдарныӊ Олимпий сезону эң  үре-түңнелдиг болган: спортчу Делегей кубогунга 5 катап 2, 3 дугаар черлерни алыр аргалыг болган, а Альбервиллге болган Олимпий оюннарынга уш дакпыр чемпион атка төлептиг болган. - 15 км классика болгаш 15 км конькилендир), ийи мѳңгүн - 5 км классика болгаш 30 км марафонга хостуг стиль-биле. 1992/1993 чылдарныӊ сезону: Делегей кубогу. Дараазында 90 чылдарның Улуг Хрусталдыг глобузу шаӊнал. Швед Фалунга, делегей чемпионадынга алдын медаль - 4 кижи тургузуглуг 5 км эстафедага, классика. Бааза ийи хүлер медаль - пасьют 15 км болгаш 30 км (ийилдиирзи хостуг стиль).1993/1994 чылдарныӊ сезону тиилелгелерниң уланчызы болган. А Лиллехаммерге болган Олимпий оюннарынга база 6 дугаар алдын медаль.1995/1996 чылдарныӊ сезонунда Делегей кубогунга 4 катап тиилээн.1996/1997 чылдарның Делегей кубогунга Егорова шыырак спортчу болуп артпышаан. Тронхеймге болган чемпионатка спортчу ийи чарышты эстафетага тиилеп алган болгаш, чемпионаттыӊ бодунга 15 км хостуг стиль-бле 6-гы место, а ийи хонганда 5 км классикага чемпион атты алган, ынчалза-даа 3 хонганда спортчуну дисквалификация таварыштырганнар -  бромантан ажыглаан - деп каразыг дээш  алдын медалин хаврыган. Ооң соонда спортчу 2002/2003 чылдарнын сезонунда спорт биле байырлашкан. 

  • Россия Федерациязынныӊ маадыры ( апрель 22 -де 1994 чылда) —  «за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVII зимних Олимпийских играх 1994 года».
  • Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (25 мая 2015 года) — Россия федерациязынның социал-экономиктиг сайзыралынче киирген үлүү болгаш хѳй чылдарда хөй-ниити дээш ак сеткилдиг ажылдааны дээш.
  • Северскиниң хүндүлүг хамаатызы (1992), Санкт-Петербургтуӊ (1994) и Томски областың (2005).

Ашаа - Игорь, оолдары Алексей и Виктор (футболист, депутат Законодательного Собрания г. Санкт-Петербурга.