Перейти к содержанию

Заморуев, Георгий Михайлович

Википедия деп сайттан

Георгий Михайлович Заморуев (19041959) — совет үлетпүр ажылдакчызы база эртемден, техниктиг эртеминиң доктору, профессор (1958).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

24 февраль (чаа стиль-биле март 8) 1904 чылда Екатеринослав хоорай Россия империязынга төрүттүнген.

Эртеми[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Екатеринославсктың 1 дугаар классиктиг гимназиязын дооскан, ооң соонда, 1926 чылда — Днепропетровск институт улус өөредилгези (бо үеде Днепровск национал университеди Олеся Гончар аттыг) мергежили «химия».

1929 чылда ийи дугаар эртем алган, Ленинградтың политехниктиг институдун дооскаш (ЛПИ, бо үеде Санкт-Петербургтуң политехниктиг университеди Пётр Улуг) мергежили «металлургия черных металлов».

1938 чылда ниити түңү-биле эртем парлаан чүүлдер Г. М. Заморуевке диссертация камгалалы чок техниктиг эртем кандидадының эртем чадазын тывыскан. 1956 чылда Москваның институду каң биле холукчаалар (бо үеде Национал шинчилел технология университет «МИСиС») ол доктор диссертациязын камгалаан темазы «Структурные изменения поверхностных слоев стальных тел при изнашивании (трении)» база 1958 чылда аңаа профессор эртем ат тывыскан.

Ажыл-чорудулгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

База 1938 чылдан Магнитогорскунуң даглыг-металлургия институдунуң ажылче чалаан (МДМИ, бо үеде Магнитогорскунуң күрүне техниктиг университеди), металловедение база термиктиг болбаазырадыры кафедраны эргелекчилеп турган чуртталганың төнчүзүнге чедир. 1944 чылдан 1948 чылга чедир институду эртем-өөредилге ажылы директорнуң оралакчызы албан-дужаал ээлеп турган. 70 ажыг эртем ажылдарының автору турган, эртем ряд кандидаттарын өстүрген, оларның аразында — Д. М. Златоустовский, МДМИ-ниң өөредилге ажылының улуг проректору.

21 ноябрь 1959 чылда Магнитогорскуга чок болган. Хоорайның Он талакы эрик чевегге орнукшуткан, ооң чанынга сөөлзүреди кадайын орнукшуткан.[1]

Тураскаалы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Даштыкы чурумалдар

Магнитогорскунуң чурт шинчилелиниң музейинде Г.М. Заморуевтиң портреди
  • Пермь крайның Күрүне архивинде документилер бар болуп турар, Г. М. Заморуевке хамааржып турар.[2]
  • Семён Васильевич Каминский чурукчу[3] 1960 чылда Георгий Михайловичтиң портредин чураан, Магнитогорскунуң чурт шинчилелиниң музейинде турар.[4]

Ачы-хавыяазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  • Г. М. Заморуев ийи орден-биле шаңнаткан турган «Знак Почета» и медалями, иштинде «За трудовое отличие» биле «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
  • Оон аңгыда Хүндүлел бижик тывыскан ССРЭ-ниң кара металлургия Яамазы. Ооң адын МГМИ-ниң хүндүлел Номунче киирген (1967).

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Майык:Изолированная статья