Иванова, Нина Георгиевна

Википедия деп сайттан

Нина Георгиевна Иванова (1934 чылдыӊ январь 6, Москва) — совет киноартизи.

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Москва хоорайга тѳрүттүнген. Бир дугаар киноларга 10 харлыында тыттырып эгелээн: «Жила-была девочка» режиссёру Виктор Эйсымонт, ынчалза-даа улаштыр тыттырбаан. Школа дооскаш, улаштыр мединститутче кирген. Дараазында душ болуп кинога тыттыырып эгелээн. ВГИК-те өөренип турган эжи дуза дилээн: диплом ажылынга тыыттырарыын чалаан. Эжинниӊ клган ажылы Марлен Хуциевтиң караанга таваржы берген. Режиссер уругну тыттырар деп турганы «Весна на Заречной улице» кинозунче чалаан. Кинога ойнаан соонда, артист улуг чедиишкинге таварышкан болгаш, тыттырыышкн болуп турган черге, оператор й биле танышкаш, өг-бүле тудуп Одесса хоорайга чуртай берген. Улаштыр тыттырган кинолары чедиишкин эккелбейн барган: артист тускай эртем чок болганы-биле рольдарын күүседирде бергедежип турган. «Серая болезнь» - деп кинонну тыттырган соонда Иванова улаштыр киноларга тыттырарын соксадып каан. Оон ашаандан чарылган соонда, Москваже ээп келен. Чогум кино ажылындан шуут чарылбаан, чуге дээрге чаа ажылдай берген чери: М. Горький аттыг киностудия. аңаа Иванова решиссернуӊ дузалакчызы, а сѳѳлзуүредир ийи дугаар режиссер кылдыр ажылдап турган.(1973) Киностудияга Иванова Ынчалза-даа 90 чылдарның берге үелеринде акша ажылдап аары-биле 1992, 1997 чылдарда «Ералаш» киноальманагын тыттырып үндүрген. Сөөлгү чылдарда Москванныӊ эмчизинге медсестралап ажылдап турган.

Киноларга тыттырган рольдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 • 1944 — Жила-была девочка — Настенька
 • 1955 — Надя (короткометражный) — Надя
 • 1956 — Весна на Заречной улице — Татьяна Сергеевна
 • 1958—1960 — Киевлянка — Галина Очеретько
 • 1959 — Любовью надо дорожить — Катя Дорошевич
 • 1960 — Наследники
 • 1960 — Тайна Димки Кармия — Ксеня Пилиповна
 • 1961 — Дрессировщики (короткометражный) — мама
 • 1962 — Исповедь — регистратор ЗАГСа
 • 1964 — Шурка выбирает море — Надя
 • 1964 — Лёгкая жизнь — выпускница Таня Левченко (Савченко)
 • 1964 — Живёт такой парень — Нина Прохорова, жена председателя колхоза
 • 1966 — Серая болезнь — Леночка
 • 1974 — Ещё можно успеть — рабочая завода