Константинова, Ксения Семёновна

Википедия деп сайттан

Ксения Семёновна Константинова

орус. Ксения Константинова

Төрүттүнген хүнү 1925 апрельдиң 18(1925-04-18)
Мөчээн хүнү 1943 октябрьның 1(1943-10-01) (18 хар)
Чурт

Ксения Семёновна Константинова (1925—1943) — Ада-чуртуӊ Улуг дайыныныӊ киржикчизи, эмчи хүрээлеӊиниӊ старшиназы, Совет Эвилелинин маадыры.

Допчу-намдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Тамбов губерниязыныӊ Сухая Лубна суурга (амгы Липецк облазынын, Липецк району) 1925 чылдын апрель1-те тѳрүттүнген. Ельц хоорайда долу эвес фельдшер-акушер школазын дооскан. Кызыл шеригде 1943 чылдан эгелеп, а ола чылдыӊ октябрьда фрондуда. 1943 чылдыӊ октябрь 1-де 130 дугаар адыгжы полктун батальонунуӊ эмчи инструктору, старшина (204 дугаар адыгжы дивизиязынын 43 дугаар армиянын. Калининград фронтузу). К. С. Константинова Смоленск облазыныӊ Руднян районунун Шатилово суурга дайызынга бүзээлеткеш, балыгланган дайынчыларын камгалаары биле фашистер биле сѳѳлгу огунга чедир дайылдашкан. Балыгланган уругну фашистер тудуп алгаш дерзии хилинчектээннер. Уруг сѳѳлунге чедир дүжүп бербээн. Немец-фашистер уругну ѳлүрүп кааннар. Смоленск облазыныӊ Руднян районунда Распопы суур чоогунда ажааган. .

Шаӊналдары.[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

ССРЭ-нин Дээди Чѳвүлелиннин Президиумунуӊ дужаалы-биле 1944 чылдыӊ июнь 4-те «Командование чериниӊ берген дайынчы даалгазын үлегерлиг күүсеткени, немец-фашист эжелекчилерге удур маадырлыг чоруу дээш» Константинова Ксения Семёновнага Совет Эвилелиннин маадыры атты тывыскан. (чок болганда)  Ленин оредни.  «За боевые заслуги» медаль.

Тураскаалдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

 Липецк хоорайда Эмчи колледжинде мемориалдыг самбыра. . Липецтин № 28 ортумак школаызнда мемориалдыг самбыра. (Константинова аттыг шѳлде турар). Липецкте клуб шѳлун 1965 чылдыӊ май 5-те Константинованын шѳлҢ кылдыр адаан.  Липецк область чѳвүлелинин шиитпири-биле июнь 4-те, 2015 чылда № 1175 Елецтин эмчи коледжинге уругнуӊ адын тывыскан. Смоленскинин кол эмчи колледжинге 2015 чылда К. С. Константинованын адын тывыскан.

Литература[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Константинова Ксения Семёновна // Герои Советского Союза: Краткий биографический словарь / Пред. ред. коллегии И. Н. Шкадов. — М.: Воениздат, 1987. — Т. 1 /Абаев — Любичев/. — С. 719. — 911 с. — 100 000 экз. — ISBN отс., Рег. № в РКП 87-95382. Крюков И., Соловьёва А. Пока билось сердце // Героини: очерки о женщинах — Героях Советского Союза / ред.-сост. Л. Ф. Торопов; предисл. Е. Кононенко. — Вып. 1. — М.: Политиздат, 1969. — 447 с. Лебединский Г. Н., Марков Н. В. Липецк. Путеводитель. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1984. Колесников Г. М., Лебединский Г. Н., Марков Н. В. и др. Липецк. Справочник-путеводитель. — Воронеж: Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1967.

Шѳлүг[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Константинова Ксения Семёновна (ru). Сайт «Герои страны».