Перейти к содержанию

Косеканс

Википедия деп сайттан
Дортбулуңнуг үш-булуңчук
Дортбулуңнуг үш-булуңчук

Косеканс (орус. Косе́канс) — тригонометрия функциязы. Ону илередир формулазы: [1].

Дортбулуңнуг үш-булуңчуктуң гипотенузазы (чурукта ногаан өңнүг) узунун булуңга чышпыр чыдар катеттиң (чурукта кызыл-сарыг өңнүг) узунунга үлээрге – ол булуңнуң косекансы болур.

Чурук 4.
Чидиг булуңнуң тригонометрия функциялары

4-кү чурукта болза:
булуңнуң косеканзы – (булуңга удур турар катетке гипотенузаны үлээни болур).

Косеканстың периоду болза дең.

Косеканстың графиги