Кууларларның тывылганы

Википедия сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Куулар аймактың тывылганы дугайында дараазында бижээн.

Шаг-шаанда кууларлар соңгу чүкте Иргит хемден көжүп келген. Олар көжүп-ле чорааннар. Ынчалдыр көжүп чорааш, амгы бо мынчаар девискээрге көжүп келгеннер. Калбак-Тей чанынга турларда, куу куш ужуп эртип чыткаш, аксындан эртине даш оскунупкан.

Эртине дашты шинчээчи кижилер көргеш, көжүп чораан улусту: "Маңаа доктаар болза эки-дир - деп сүмелээннер. - Маңаа доктаар болза, байыыр, мал-маганы өзер" - дээрзин олар чугаалаан.

Шынап-ла, сөөлүнде барып аайлажып, кончуг бай, тодуг-догаа чурттай берген.

Чамдык кижилер:

- Чораан чорууңар чогузун, бодаан бодалыңар боттанзын!

- деп, ол дашта бижик база бижип каан болган деп-даа чугаалажыр.