Кыш

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Кыш
Кыш, ыяш

"Кыш" [номчууру: къыш] - чылдың 4 янзы үезиниң бирээзи, ынчан чер кыры соок апаар, экватордан ырак черлерде хар, дош тыптыр. Ол күс биле частың аразында болур.