Ленин, Владимир Ильич

Википедия сайттан
Шилчиир: навигация, дилээр
Ленин

Влади́мир Ильи́ч Улья́нов (шолазы Ле́нин; апрель 22, 1870 чыл – январь 21, 1924 чыл) — совет-орус политиканың болгаш күрүнениң делегей деңнелдиг ажылдакчызы, революсчу, Россияның ажылчын социал-демократ партияның үндезилекчизи, 1917 чылда эгелээн Октябрь революциязының эвилелдекчизи болгаш башкарыкчызы, Совет Россияның Чазааның (Совет народных комиссаров РСФСР) даргазы, төөгүде баштайгы социалистиг күрүнениң тургузукчузу. Марксист, чогаал парлакчызы, марксизм-ленинизм агымының үндезилекчизи, Коммунистчи интернационалдың үзел-бодакчызы болгаш эгелекчизи, ССРЭ-ниң тургузукчузу.

Владимир Ильич 1870 чылдың апрель 22-де Симбирск (амгы Ульяновск) хоорайга төрүттүнген[1]. 1879-1887 чылдарда Симбирск гимназиязынга өөренип чораан. Гимназияны ол алдын медаль-биле дооскаш, Казань университединиң юридиктиг факультетинге өөренип кирип алган[2]. 1900 чылдарның эгезинден тура В. Ленин бодунуң революстуг үлүүн чорудуп эгелээн. Революция дугайында материалдарны солуннарга доктаамал үндүрүп турган. Партия тургузары-биле элээн хөй материалдарны белеткеп, төлевилелин тургузуп чоруп келген. 1905-1907 чылдарда болган баштайгы орус революцияга база идепкейлиг киржип келген. 1917 чылда эгелээн Октябрь революциязын эвилелдеп турган[3].

Дөс[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. Шагинян М. С. Семья Ульяновых: Очерки. Статьи. воспоминания. — М., 1959. — С. 683.
  2. Елизарова-Ульянова А. И. Ленин Владимир Ильич. // Деятели СССР и революционного движения России: энциклопедический словарь Гранат. — М.: Советская энциклопедия, 1989. — С. 498.
  3. Биохроника Ленина Том V (октябрь 1917 г. — июль 1918 г.)