Липатова, Татьяна Эсперовна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Татьяна Эсперовна Липатова

Төрүттүнген хүнү 1924 апрельдиң 23(1924-04-23) (96 лет)

Татьяна Эсперовна Липатова (Майык:Lang-uk, төрүмелинде Соснина; төр. 1924 чыл) — совет база украин эртемден, химиктиг эртеминиң доктору (1968), профессор (1969), чогаадылга Академияның кежигүн-корреспондентизи (1992).[1]

Бедик молекулалыг каттыжыышкын талазы-биле специалист. ССРЭ-де чаа эртем угланыышкын үндезилекчизи — медицинага полимерлер чогаадыры, ылаңгыя, эндопротезированияга биологияга тааржыр полимер материалдар. 400 ажыг парлап үндүрген ажылдарның автору, а оон аңгыда 12 автор херечилелдери база патентилери[2][3].

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

23 апрель 1924 чылда Москвага Эспер Михайлович (1896 чыл1988 чыл) биле Ольга Федоровна (1897 чыл1968 чыл) Сосниныхтың өг-бүлезинге төрүттүнген.

1949 чылда Москваның нефть институдун дооскан (бо үеде Россия күрүне нефть база газ университеди) мергежили «Технология нефти и газа».[4] ДӨЧ дооскаш, 1949—1955 чылдарда, ССРЭ-ниң химиктиг үлетпүр Министерствозунуң институт адырларынга ажылдап турган, 1955—1956 чылдарда — Ленин-Сталин мавзолейиниң Эртем-шинчилел институду, 1957—1959 чылдарда — ССРЭ-ниң химиктиг физика эртем Академия Институду. 1960—1965 чылдарда Татьяна Липатова БССР-ниң ниити база органиктиг эвес химия эртем Академия Институдунга ажылдап турган. 1954 чылда кандидат диссертациязын камгалаан темазы «Исследование совместной карбониевой полимеризации ненасыщенных соединений».[5]

1965 чылдан Украинага ажылдап турган. 1965—1976 чылдарның үезинде — бедик молекулалыг химия каттыжыышкынының УССР-ниң эртем Академия Институду, 1976—1984 чылдарда — УССР ЭА органиктиг химия Институду. 1986—1987 чылдарда Липатова Богомольца аттыг Киевтиң медицина институдунга ажылдап турган (бо үеде А. А. Богомольца аттыг Национал медицина университеди). 1968 чылда доктор диссертациязын камгалаан бедик молекулалыг химия каттыжыышкынының талазы-биле, 1969 чылдан — профессор.

Бодунуң эртем-педагогика ажыл-чорудулганың үезинде 30 кандидат база 3 эртем докторун белеткээн. Самара хоорайда Россияның күрүне архивинде документилер бар, Т. Э. Липатовога хамааржып турар.[6]

Украин ССР-ниң Күрүне шаңналының лауреады (1982, «Теоретическая разработка новых биодеструктивных полимеров медицинского назначения, их экспериментальная проверка, создание технологии производства и внедрения в клинику» ажыл дээш, кады автор болуру[7]), Украин ССР ЭА Л. В. Писаржевского аттыг шаңналы (1974), а аңгыда ССРЭ эртем Академияларының шаңналдары ССРЭ база Чехословакияның эң эки дем-биле ажылы дээш (1972).

Амы-хуу чуртталгазы[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

УССРЭ ЭА академиги — Юрий Сергеевич Липатов ашактыг турган. Оларда оглу Сергей турган (төр. 1949).[1]

Амгы үеде Татьяна Эсперовна алдарлыг дыштанылгада турар, Киевте чурттап турар. Шүлүктер бижип турар.[1] «Моя жизнь в семье и науке» сактыышкыннарның автору болуп турар (Киев : Феникс, 2005, ISBN 966-651-195-9).[8]

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]