Перейти к содержанию

Ли Хам Дек

Википедия деп сайттан

Ли Хам Дек

Төрүттүнген хүнү 1912
Мөчээн хүнү 2001 декабрьның 23(2001-12-23)
Чурт

Ли Хам Дек (1912 чыл2002 чыл) — совет казах театр актрисазы база педагог, Казах ССР-ниң алдарлыг артизи (1947), Казах ССР-ниң улусчу артизи (1962).

13 март (чаа стиль-биле 26 март) 1914 чылда[1]Находка хоорайга Россия империязынга төрүттүнген.

Кыс уругнуң адазы улусчу ырыларга ынак турган, база уруу повзрослевшая шиитпирлээн, театрже ажылдап кирген — адазы ооң шилип алган чүүлүн чүүлдүг деп көрген. 1925 чылдан Владивостокта драма кружогу Көрей клубка спектакльдарга киржип турган . 1932 чылда агитбригадага ойнап эгелээн, Ыраккы Чөөн чүк балык тудар артель проэвилел организастаан, ол ажылдап турган. Элээн каш үе болгаш Ли Хам Дек ол профессионалдыг көрей театрже чедип келген. Бир-тээ аңаа тускай эртем турбаан, то заниматься бот-өөредилге ужурга таварышкан, сцена мергежилин өөредилге номнарынга өөрениирин. Помощь в достижении поставленной начинающей актрисе оказали дипломированный режиссёрлар Цай Ен база Цой Гир Чун, а оон аңгыда актёр Ли Гир Су, москваның Күрүнениң уран чүүл театр институдун дооскан (ГИТИС).[2]1934 чылдан — Владивостокта Көрей театрның актрисазы, 1937 чылдан — Казахстанда Көрей театр (бо үеде Күрүне республикана академия көрей театр музыка комедии Алматада).[1]СЭКП 1952 чылдан кежигүнү. Көрей музыка комедия театрынга 1988 чылга чедир ажылдаан.

Ли Хам Дек педагог апарган. Хөй актёрлар ооң актёр мергежилинге база сцена чугаазынга өөренип турган. 1947 чылда ол алдарлыг артист апарган, а 1962 чылда аңаа Казах ССР-ниң улусчу артизи атты тывыскан турган. Сөөлгү катап ол сценаже 1996 чылда үнген, Гарсиа Лорки «Дом Бернарды Альбы» пьеса спектакльга кол роль Бернардты күүседип турган.[2]

23 декабрь 2001 чылда Алмата хоорайга чок болган.

«Хүндүлел Демдек» ордени-биле шаңнаткан турган база медальдар.

  • Театральная энциклопедия. Том 3 / Глав. ред. П. А. Марков — М.: Советская энциклопедия, 1964.
  • История корейского театра. Алматы, «Раритет», 2007.