Лободенко, Анна Афанасьевна

Википедия деп сайттан
Перейти к навигации Перейти к поиску

Анна Афанасьевна Лободенко

Төрүттүнген хүнү 1918 июньнуң 27(1918-06-27)
Мөчээн хүнү 1974

Анна Афанасьевна Лободенко (Мозговая) (27 июнь 19181974) — совет көдээ ажыл-агыйның мурнакчызы, Курск можунуң Глушков районда «Красный Октябрь» колхозтуң звено удуртукчузу, Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры (1948).

Намдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

1918 чылда Курск губернияның Рыль уездиниң Кобылки көдээ суурга тараачын орус өг-бүлеге төрүттүнген[1].

Эге школага өөредилгезин дооскаш, 16 харлыында ол тус черниң "Красный Октябрь" колхозунга ажылдап эгелээш, шөл ажаар кезекти баштаан. 1940 чылда ажыл түңнелдеринде ооң ажылчын кезээ Курск можуга бедик деңнелдиг дүжүттү ажаап алганнар: кызыл-тасты – бир гектардан 15 центнер, а көк-тарааны – бир гектардан 16 центнер[1].

Ада-чурттуң Улуг дайынының эгезинде эжелеттирген девискээрге артып кааш турган. 1943 чылда Курск можуну хостаан соонда буураан ажыл-агыйны катап тургузарынга улуг үүлезин киирген. Колхозтуң кол күштери дизе: баскыраан кезек инектер, херээженнер база чаштар. Олар чер ажаап эгелээш, 1945 чылда чигирлиг свёкланың улуг дүжүдүн алганнар – гектардан 185 центнер.

1947 чылдың түңнелдери-биле алырга ооң ажылчын кезээ тараалар дүжүдүң бедик деңнелге алганнар. 8 гектар шөлге ажылдааш, гектардан 30,3 центнер көк-тараааны чыганнар. Шак ынчалдыр шору деңнелге чиңге-тарааны, свёкланы болгаш кызыл-тасты ажааганнар[1].

«За получение высоких урожаев пшеницы и ржи в 1947 году», ССРЭ-ниң Дээди Совединиң Президиум 1948 чылдың январь 2-ниң Чарлыы-биле Анна Афанасьевна Лободенкога Героя Социалистиг Күш-ажылдың Маадыры атты, Ленин орденни база «Серп биле Молот» медальдарны тывыскан.

Чуртталгазы төнчүзүнге чедир көдээ ажыл-агыйга ажылдап арткан. Чыл санында ооң ажылчын кезээ колхозтуң эң тергиини дээш маргылдаалап турган - ол дизе Лободенконуң ажылчын кезээ болгаш Социалистиг Ажылдың Маадыры М.Н. Иванованың кезээ бооп турар[1]

Төрээн көдээ суур Кобылки чурттап турган. 1974 чылда чок болган[1].

Шаңналдары[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

Күш-ажылчы чедиишкиннер дээш шаңнаткан турган:

Демдеглелдер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Сергей Кузоватов. Лободенко Анна Афанасьевна (ru). Сайт «Герои страны». Хынааны 2020 Беш айның 3.

Шөлүглер[эдер | вики-сөзүглелди эдер]