Майык:!-

Википедия деп сайттан

|-

(i) Документилел

Херээ — байдалдыг майыктар азы таблицалар-биле ажылдаарга херек узун азы доора шыйыглар |-.

Ук майыкты ажыглаан арыннар үрелбезин дизе, Бодуңарның хуу делгемиңерге шенеңер.