Майык:Ленин ордени

Википедия деп сайттан

Ленин ордени

(i) Документилел

Орден-биле шаңнаткан кижилер, шеригжи частылар, регионнар, хоорайлар база организациялар демдеглээр майык-тыр. Майык-карточкаларга Ленин ордени деп шөлүг орнунга салыр майык. Бирде, {{Шеригжи кижи}} майыктың Шаңналдар деп графазынга ажыглап болур.

Ажыглалы

Викикод Чайгаар неметтинер аңгылал
{{Ленин ордени}} Ленин ордени кавалерлери
{{Ленин ордени|тип=шеригжи часть}}  Ленин орденин-биле шаңнаткан шеригжи частьтар
{{Ленин ордени|тип=регион}} Ленин орденин-биле шаңнаткан регионнар
{{Ленин ордени|тип=хоорай}} Ленин орденин-биле шаңнаткан хоорайлар
{{Ленин ордени|тип=организация}} Ленин орденин-биле шаңнаткан организациялар
{{Ленин ордени|тип=ММЧ}} Ленин орденин-биле шаңнаткан ММЧ
{{Ленин ордени|тип=корабль}} Ленин орденин-биле шаңнаткан корабльдар

Ажыглаан чижектер

Кижилер дугайында чүүлдерде

Майык:Шеригжи кижи

{{Шеригжи кижи
|ат   = Угжок дайынчы
|чурттаан үези  = узун база өөрүшкүлүг
|шаңналдар    = {{Ленин ордени}}
}}


В статьях о воинских частях, организациях, регионах и городах

Майык:Военное подразделение

{{Воинское подразделение
|название = Отличившееся воинское подразделение
| тип       = [[бригада]]
| страна      = {{Флагификация|СССР}}
| годы = [[1941 год]]
| знаки_отличия = {{Орден Ленина|тип=воинская часть}} 
}}


Оформление нескольких наград

В статьях о персоналиях

Майык:Шеригжи кижи

{{Шеригжи кижи
|ат =  Алексей Васильевич Алелюхин
|чурттаан үези = 1920 март 30 - 1990 октябрь 29
|часть= [[8-я воздушная армия (СССР)|8-я воздушная армия]]
| тулчуушкуннар = [[Оборона Одессы]], [[Сталинградская битва]]
|шаңналдары =
{{{!}} style="background:transparent"
{{!}} {{Медаль Алдын Сылдыс}} {{!}}{{!}} {{Медаль Алдын Сылдыс}}
{{!}}}
{{{!}} style="background:transparent"
{{!}} {{Ленин ордени}} {{!}}{{!}} {{Ленин ордени}} {{!}}{{!}} {{Ленин ордени}}
{{!}}-
{{!}} {{Кызыл Тук ордени}} {{!}}{{!}} {{Кызыл Тук ордени}} {{!}}{{!}} {{Кызыл Тук ордени}}
{{!}}}
}}


Шеригжи часть, организация, регион азы хоорай дугайында чүүлдерде

Майык:Военное подразделение

{{Воинское подразделение
|название = Отличившееся воинское подразделение
| тип       = [[бригада]]
| страна      = {{Флагификация|СССР}}
| годы = [[1941 год]]
| знаки_отличия = {{Советский гвардейский знак}} {{Орден Ленина|тип=воинская часть}} {{Орден Ленина|тип=воинская часть}} 
}}


Ук майыкты ажыглаан арыннар үрелбезин дизе, Бодуңарның хуу делгемиңерге шенеңер.